Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2024

Ing. Peter Gallovič

22.4.2024, Bratislava22.4.2024, ONLINE23.5.2024, Bratislava23.5.2024, ONLINE

Seminár

Zákonník práce v roku 2024 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

24.4.2024, ONLINE24.4.2024, Bratislava21.5.2024, ONLINE21.5.2024, Bratislava

Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

24.4.2024, ONLINE24.4.2024, Bratislava17.6.2024, Bratislava17.6.2024, ONLINE

Seminár

Zmeny Stavebného zákona

Milina Schifferdeckerová

24.4.2024, Bratislava24.4.2024, ONLINE8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

24.4. – 26.4.2024, Bratislava24.4. – 26.4.2024, ONLINE18.9. – 20.9.2024, Bratislava18.9. – 20.9.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

25.4.2024, Bratislava25.4.2024, ONLINE5.6.2024, Bratislava5.6.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách

Mgr. Jaroslava Antalová

25.4.2024, Bratislava25.4.2024, ONLINE19.9.2024, Bratislava19.9.2024, ONLINE

Seminár

Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dr. Milan Veščičík

29.4.2024, Bratislava29.4.2024, ONLINE20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

6.5.2024, Bratislava6.5.2024, ONLINE8.7.2024, Bratislava8.7.2024, ONLINE

Seminár

Rast cien stavebných materiálov

Odborník z praxe

9.5.2024, Bratislava9.5.2024, ONLINE5.11.2024, Bratislava5.11.2024, ONLINE

Seminár

Compliance management system (CMS)

Ján Maxim

9.5.2024, Bratislava9.5.2024, ONLINE17.7.2024, Bratislava17.7.2024, ONLINE

Seminár

Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE26.9.2024, Bratislava26.9.2024, ONLINE

Seminár

Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

Ing. Lukáš Richter PhD.

13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE21.6.2024, Bratislava21.6.2024, ONLINE

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Šimon Hora

13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE13.8.2024, Bratislava13.8.2024, ONLINE

Seminár

Mzdy pre začiatočníkov - všetko, aby ste mohli úspešne začať

Júlia Pšenková

13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE28.10.2024, Bratislava28.10.2024, ONLINE

Seminár

INTRASTAT - v roku 2024

Ing. Tibor Vojtko

13.5.2024, ONLINE13.5.2024, Bratislava18.7.2024, ONLINE18.7.2024, Bratislava

Seminár

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Ing. Milan Kúdela

13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE15.8.2024, Bratislava15.8.2024, ONLINE

Seminár

Interpersonálne role personalistu - hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

PhDr. Tatiana Lesayová

13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE21.8.2024, Bratislava21.8.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Psychológia v praxi HR pre personalistov Hodnotiace pohovory, prepúšťacie pohovory, generácia XY, motivácia

PhDr. Tatiana Lesayová

13.5. – 15.5.2024, Bratislava13.5. – 15.5.2024, ONLINE21.8. – 23.8.2024, Bratislava21.8. – 23.8.2024, ONLINE

Seminár

Výkaz ziskov a strát - významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

Dr. Milan Veščičík

14.5.2024, Bratislava14.5.2024, ONLINE11.9.2024, Bratislava11.9.2024, ONLINE

Seminár

Logistika distribúcie a skladovania

Ing. Petr Sysel CLog.

14.5. – 15.5.2024, Bratislava4.12. – 5.12.2024, Bratislava

Seminár

Ako na ESG nákupy

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

14.5.2024, Bratislava14.5.2024, ONLINE16.9.2024, Bratislava16.9.2024, ONLINE

Seminár

Vedenie a motivácia generácií XYZ

PhDr. Tatiana Lesayová

14.5.2024, Bratislava14.5.2024, ONLINE22.8.2024, Bratislava22.8.2024, ONLINE

Seminár

Agile recruiter

Michal Vallo

14.5.2024, Bratislava24.9.2024, Bratislava

Seminár

Produktový manažment

David Rektorys

14.5.2024, Bratislava22.11.2024, Bratislava

Certifikovaný seminár

AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

Veronika Bošková

14.5. – 18.6.2024, Bratislava14.5. – 18.6.2024, ONLINE12.9. – 17.10.2024, Bratislava12.9. – 17.10.2024, ONLINE

Konferencia

HeRo 2024 - HR efektívne a odborne

PhDr. Martin Jakubek PhD., Veronika Bošková, Jana Sliacka, Ivana Brutenič, Slavko Fulek, Margaret Starka, Ján Dubnička, Martina Georgievová, Matej Horňák, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Katarína Fitala ACC, Martin Čambor

15.5. – 16.5.2024, Vyhne15.5. – 16.5.2024, ONLINE

Seminár

Ako nastaviť kompetenčné modely

PhDr. Tatiana Lesayová

15.5.2024, Bratislava15.5.2024, ONLINE23.8.2024, Bratislava23.8.2024, ONLINE

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

15.5.2024, Bratislava15.5.2024, ONLINE15.8.2024, Bratislava15.8.2024, ONLINE

Seminár

Odložená daň - spôsob výpočtu, účtovanie, vykazovanie

Ing. Jana Mundierová

15.5.2024, Bratislava15.5.2024, ONLINE21.8.2024, Bratislava21.8.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DzP

Ing. Milan Kúdela

15.5. – 17.5.2024, Bratislava15.5. – 17.5.2024, ONLINE11.9. – 13.9.2024, Bratislava11.9. – 13.9.2024, ONLINE

Seminár

Proaktívna BOZP v praxi

František Kraščenič

16.5.2024, Bratislava16.5.2024, ONLINE21.8.2024, Bratislava21.8.2024, ONLINE

Seminár

Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

16.5.2024, Bratislava16.5.2024, ONLINE21.10.2024, Bratislava21.10.2024, ONLINE

Seminár

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

17.5.2024, Bratislava17.5.2024, ONLINE16.8.2024, Bratislava16.8.2024, ONLINE