Certifikovaný seminár

LEADERSHIP pre ženy - Uvoľnenie potenciálu žien vo vedúcich pozíciách

Martina Kotvan Belišová

Kurz Leadership je určený všetkým ženám vo vedúcich pozíciách, ktoré chcú pracovať na svojom osobnostnom rozvoji a rozvoji svojich vodcovských zručností.

Cieľom kurzu je:

 • Umožniť ženám rozvíjať svoje vodcovské schopnosti a napredovať v kariére.
 • Riešiť špecifické výzvy, ktorým čelia ženy vo vedúcich funkciách.
 • Budovať komunitu líderiek, ktorá podporuje vytváranie sietí a mentorstvo.

Obsah školenia: LEADERSHIP pre ženy - Uvoľnenie potenciálu žien vo vedúcich pozíciách

Modul 1: Základy vedenia

Termín: 7.8.2025

 • Čo znamená viesť.
 • Prehľad štýlov vedenia.
 • Žena vo vedení.
 • Identifikácia svojich silných stránok a oblastí rozvoja.

Modul 2: Stratégie efektívnej komunikácie, rozhodovania a riešenia konfliktov

Termín: 8.8.2025

 • Jasná a presvedčivá komunikácia.
 • Rozhodovanie.
 • Predchádzanie a zvládanie konfliktov.

Modul 3: Asertivita, nastavovanie hraníc a vyjednávanie 

Termín: 14.8.2025

 • Prekonávanie prekážok pri asertivite a vyjednávaní.
 • Techniky asertívnej komunikácie a obhájenia svojich záujmov.
 • Stratégia vyjednávania o plate a povýšení.

Modul 4: Sebaprezentácia

Termín: 15.8.2025

 • Rozprávanie na verejnosti a prezentačné zručnosti.
 • Reč tela a neverbálna komunikácia sebavedomej ženy.
 • Budovanie osobnej značky a imidžu profesionálky.

Modul 5: Orientácia vo firemnej politike

Termín: 21.8.2025

 • Dynamika moci, taktiky ovplyvňovania.
 • Stratégia budovania partnerstiev a zvládania konfliktov.
 • Prekonávanie stereotypov a predsudkov.

Modul 6: Životná rovnováha

Termín: 22.8.2025

 • Techniky na nastavenie rovnováhy.
 • Riadenie priorít.
 • Efektívne delegovanie a nastavovanie hraníc.
 • Starostlivosť o seba.

Komu je určený

Školenie si zvoľte ak:

 • Chcete pracovať na svojom osobnostnom rozvoji a rozvoji svojich vodcovských zručností.
 • Hľadáte bezpečné prostredie plné podpory a ochoty zdieľať.
 • Ste pripravená otvoriť sa, rozvíjať a pomáhať iným ženám.

Harmonogram

Školenia:

Základy vedenia - 7.8.2025
Stratégie efektívnej komunikácie, rozhodovania a riešenia konfliktov - 8.8.2025
Asertivita, nastavovanie hraníc a vyjednávanie - 14.8.2025
Sebaprezentácia - 15.8.2025
Orientácia vo firemnej politike - 21.8.2025
Životná rovnováha - 22.8.2025

Harmonogram školení

08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
09:00 – 11:30  prednáška
11:30 – 12:30  obed
12:30 – 15:00  prednáška 

Lektor školenia: LEADERSHIP pre ženy - Uvoľnenie potenciálu žien vo vedúcich pozíciách

Martina Kotvan Belišová

Martina Kotvan Belišová sa pohybuje v manažmente od roku 2003. Pôsobila na manažérskych a líderských pozíciách v oblasti procesného manažmentu, manažmentu kvality a ľudských zdrojov. Venovala sa HR stratégiám, náboru a výberu, rozvoju talentov, internej komunikácii a HR marketingu, HR analytike, zamestnaneckým vzťahom a riadeniu výkonu.

Od roku…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

7.8. – 22.8.2025

ONLINE

Martina Kotvan Belišová

7.8. – 22.8.2025

Bratislava

Martina Kotvan Belišová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.