Konferencie

Konferencie sú dokonalou platformou na získanie prehľadu v danej problematike, odovzdanie odborných informácií a odborných diskusií. Stretnete sa na nich s viacerými odborníkmi a na danú tému sa pozriete z rôznych uhlov pohľadu.

Striedajú sa odborné prednášky s intenzívnou diskusiou. Profitujete tak z obsiahlych odborných vedomostí našich lektorov. Konferencie spájajú úspešných ľudí, inovátorov a expertov z vybraných oblastí. Lektori majú čo povedať, vedia inšpirovať a spoločne hľadáme návod, ako všetko zvládnuť s ľahkosťou.

Konferencie s osobnou účasťou organizujeme v kvalitných hotelových konferenčných priestoroch. V situácii, keď nie je možné organizovať prezenčnú formu, organizujeme online konferencie.

Materiály a videozáznamy

Každý účastník fyzickej konferencie dostane kvalitné podklady, písacie potreby, prípadne ďalšie potrebné materiály. V prípade online konferencie zasielame účastníkom podklady elektronicky a po ukončení konferencie aj prístup k videozáznamu.

Najbližšie konferencie