Certifikované kurzy

Certifikované štúdium vás pripraví na novú kariéru, pomôže vám v kariérnom raste a zvýši vašu kvalifikáciu či odbornosť. Vďaka našim kurzom sa stanete špecialistom na danú problematiku.

Certifikované kurzy sú vysokoodborné, komplexné, prepojené s praxou a poskytujú zážitok zo vzdelávania. Spravidla ide o viacdenné kurzy. Je to forma akadémie, kde účastník nadobúda dokonalý prehľad o problematike, respektíve stáva sa kvalifikovaný na vykonávanie danej činnosti. Súčasťou certifikovaného a akreditovaného štúdia je záverečný test a certifikát.

Certifikát

Podmienkou na získanie certifikátu je úspešne vyriešený test, čo znamená minimálne 60 % správnych odpovedí na otázky otvoreného a uzavretého typu. Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer.

Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce a väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti. Certifikáty účastníkom posielame elektronickou formou aj klasickou poštou.

Online certifikované kurzy

Ak situácia nedovoľuje organizovať fyzické certifikované kurzy, realizujeme ich formou online certifikovaného vzdelávania, ktoré je plnohodnotné a rovnako kvalitné ako prezenčné (fyzické) vzdelávanie.

Ponuka aktuálnych certifikovaných kurzov

V akej oblasti by ste sa chceli stať špecialistom? Napíšte nám.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B
IČO: 35730129