Seminár

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

Ing. František Csefelvay

17.10.2023, ONLINE17.10.2023, Bratislava27.11.2023, ONLINE27.11.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov

Ing. František Csefelvay

8.11. – 10.11.2023, Bratislava8.11. – 10.11.2023, ONLINE27.2. – 29.2.2024, Bratislava27.2. – 29.2.2024, ONLINE

Seminár

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Ing. František Csefelvay

8.12.2023, ONLINE8.12.2023, Bratislava12.2.2024, Bratislava12.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DzP

Ing. Milan Kúdela

8.11. – 10.11.2023, ONLINE8.11. – 10.11.2023, Bratislava12.2. – 14.2.2024, Bratislava12.2. – 14.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2023

Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko

18.12. – 20.12.2023, ONLINE18.12. – 20.12.2023, Bratislava29.1. – 31.1.2024, Bratislava29.1. – 31.1.2024, ONLINE