Seminár

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie

Ing. Hedviga Vadinová

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na problematiku zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Poradíme Vám ako im rozumieť, ako ich čítať a aplikovať do praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie

  • Legislatívne definície.
  • Zdaňovanie daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou.
  • Zdaňovanie jednotlivých druhov príjmov podľa dohody štátov (štát zdroja a štát rezidencie).
  • Zdaňovanie kapitálu.
  • Metódy vylúčenia dvojitého zdanenia a príklady z praxe.
  • Špeciálne opatrenia pre uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia.
  • Platnosť a výpoveď zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia.
  • Praktická aplikácie jednotlivých článkov zmlúv.
  • Diskusia a Vaše nezodpovedané otázky.

Komu je určený

Ekonómovia, účtovníci, riaditelia, konatelia, manažéri.

Harmonogram školenia: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie

Ing. Hedviga Vadinová

Auditorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.