Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2022

Ing. Peter Gallovič

19.8.2022, ONLINE19.8.2022, Bratislava13.9.2022, ONLINE13.9.2022, Bratislava

Konferencia

ENVIRO konferencia - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - zmeny od 1.1.2023 - 9. ročník

Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Tatiana Herchlová

20.10.2022, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

6.9. – 27.9.2022, ONLINE6.9. – 27.9.2022, Bratislava1.12. – 9.12.2022, ONLINE1.12. – 9.12.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

3.10. – 14.10.2022, Bratislava3.10. – 14.10.2022, ONLINE

Certifikovaný seminár

ENVIRO špecialista II.

Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.