Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2024

Ing. Peter Gallovič

10.9.2024, Bratislava10.9.2024, ONLINE6.11.2024, Bratislava6.11.2024, ONLINE

Konferencia

ENVIRO konferencia 2024 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 11. ročník

Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Anna Gaálová

24.10.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce - zmeny od 1. 1. 2024

Ing. Peter Gallovič

12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE21.10.2024, Bratislava21.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

19.9. – 27.9.2024, Bratislava19.9. – 27.9.2024, ONLINE18.11. – 26.11.2024, Bratislava18.11. – 26.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

ENVIRO špecialista II.

Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.