Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

Ing. Peter Gallovič

26.9.2023, Bratislava26.9.2023, ONLINE8.11.2023, ONLINE8.11.2023, Bratislava

Konferencia

ENVIRO konferencia 2023 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 10. ročník

Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Tatiana Herchlová

10.10.2023, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce - zmeny od 1. 1. 2023

Ing. Peter Gallovič

30.10.2023, ONLINE30.10.2023, Bratislava12.2.2024, Bratislava12.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

20.11. – 28.11.2023, Bratislava20.11. – 28.11.2023, ONLINE11.4. – 19.4.2024, Bratislava11.4. – 19.4.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

ENVIRO špecialista II.

Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

12.10. – 26.10.2023, ONLINE12.10. – 26.10.2023, Bratislava13.3. – 21.3.2024, Bratislava13.3. – 21.3.2024, ONLINE