Seminár

Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve

Ing. Peter Gallovič

28.5.2024, Bratislava28.5.2024, ONLINE2.12.2024, Bratislava2.12.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2024

Ing. Peter Gallovič

22.4.2024, Bratislava22.4.2024, ONLINE23.5.2024, Bratislava23.5.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

19.9. – 27.9.2024, Bratislava19.9. – 27.9.2024, ONLINE18.11. – 26.11.2024, Bratislava18.11. – 26.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

ENVIRO špecialista II.

Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.