Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2022

Ing. Peter Gallovič

6.12.2022, Bratislava6.12.2022, ONLINE17.1.2023, Bratislava17.1.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

1.12. – 9.12.2022, ONLINE1.12. – 9.12.2022, Bratislava15.5. – 23.5.2023, ONLINE15.5. – 23.5.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

ENVIRO špecialista II.

Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

23.1. – 31.1.2023, ONLINE23.1. – 31.1.2023, Bratislava15.3. – 23.3.2023, ONLINE15.3. – 23.3.2023, Bratislava