Seminár

Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve

Ing. Peter Gallovič

Novela zákona o odpadoch týkajúca sa úpravy nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií bola schválená v NRSR dňa 15.6.2022. Účinnosť novely je 30.6.2022. Získajte potrebné informácie na školení s odborníkom Ing. Petrom Gallovičom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy a základné ustanovenia
 • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi zo stavebnej činnosti
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti dovozcov balených stavebných výrobkov a komponentov
 • Odpady zo stavebnej činnosti – povinnosti platné pre stavebné firmy a stavebníkov od 30.6.2022
 • Komunálny odpad – zmena v rozdelení zodpovednosti za nakladanie s ním (povinnosti firiem)
 • Administratívne nástroje – povolenia a registrácia na jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Správne delikty – prehľad pokút
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – ustanovenia súvisiace so stavebnou činnosťou + nová vyhláška k stavebným odpadom a odpadom z demolácií
 • Príprava novej vyhlášky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Komu je určený

Školenie je určené hlavne firmám, ktoré nakladajú s odpadmi (najmä stavebnými odpadmi).

Harmonogram školenia: Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.