Certifikovaný seminár

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová, Ing. Tomáš Hettych

20.3. – 28.3.2023, Bratislava20.3. – 28.3.2023, ONLINE17.7. – 25.7.2023, Bratislava17.7. – 25.7.2023, ONLINE

Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

25.4.2023, ONLINE25.4.2023, Bratislava28.6.2023, ONLINE28.6.2023, Bratislava

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

5.4.2023, ONLINE5.4.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava5.6.2023, ONLINE5.6.2023, Bratislava

Seminár

Základná dokumentácia k GDPR - praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

1.6.2023, ONLINE1.6.2023, Bratislava3.10.2023, ONLINE3.10.2023, Bratislava

Seminár

Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Mgr. Pavlína Tillová

17.3.2023, ONLINE17.3.2023, Bratislava25.5.2023, ONLINE25.5.2023, Bratislava

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

24.3.2023, ONLINE24.3.2023, Bratislava15.5.2023, Bratislava15.5.2023, ONLINE

Seminár

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

23.3.2023, ONLINE23.3.2023, Bratislava12.10.2023, Bratislava12.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., JUDr. Lucia Sabová Danková

22.3. – 24.3.2023, Bratislava22.3. – 24.3.2023, ONLINE21.6. – 23.6.2023, Bratislava21.6. – 23.6.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista informácií a dát B2B

Ing. Miroslav Reiter DiS, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Milan Seliak

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

10.3.2023, ONLINE10.3.2023, Bratislava31.5.2023, ONLINE31.5.2023, Bratislava