Seminár

Základná dokumentácia k GDPR - praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

3.11.2022, Bratislava3.11.2022, ONLINE6.2.2023, ONLINE6.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová, Ing. Tomáš Hettych

20.3. – 28.3.2023, ONLINE20.3. – 28.3.2023, Bratislava17.7. – 25.7.2023, ONLINE17.7. – 25.7.2023, Bratislava

Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

1.12.2022, Bratislava1.12.2022, ONLINE23.1.2023, ONLINE23.1.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

20.12.2022, ONLINE20.12.2022, Bratislava21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

3.10.2022, ONLINE3.10.2022, Bratislava9.1.2023, ONLINE9.1.2023, Bratislava

Seminár

Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Mgr. Pavlína Tillová

19.10.2022, ONLINE19.10.2022, Bratislava7.12.2022, ONLINE7.12.2022, Bratislava

Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2022

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

17.10.2022, Bratislava17.10.2022, ONLINE20.2.2023, ONLINE20.2.2023, Bratislava

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

16.1.2023, ONLINE16.1.2023, Bratislava24.3.2023, ONLINE24.3.2023, Bratislava

Seminár

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

10.10.2022, ONLINE10.10.2022, Bratislava15.12.2022, ONLINE15.12.2022, Bratislava

Konferencia

BOZP konferencia 2022 a zmeny od 1.1.2023 - Legislatívne požiadavky a prax - 7. ročník

Ing. Stanislav Krajňák PhD., Peter Hollý, JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

24.11.2022, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., JUDr. Lucia Sabová Danková

12.12. – 14.12.2022, ONLINE12.12. – 14.12.2022, Bratislava22.3. – 24.3.2023, ONLINE22.3. – 24.3.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista informácií a dát B2B

Ing. Miroslav Reiter DiS, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Milan Seliak

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

29.9.2022, Bratislava29.9.2022, ONLINE12.12.2022, Bratislava12.12.2022, ONLINE