Certifikovaný seminár

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová, Ing. Tomáš Hettych

17.7. – 25.7.2023, Bratislava17.7. – 25.7.2023, ONLINE22.11. – 30.11.2023, Bratislava22.11. – 30.11.2023, ONLINE

Seminár

Základná dokumentácia k GDPR - praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

3.10.2023, ONLINE3.10.2023, Bratislava

Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

28.6.2023, ONLINE28.6.2023, Bratislava20.9.2023, ONLINE20.9.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.9.2023, ONLINE22.9.2023, Bratislava30.11.2023, ONLINE30.11.2023, Bratislava

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

Seminár

Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Mgr. Pavlína Tillová, Ján Maxim

28.7.2023, Bratislava28.7.2023, ONLINE8.9.2023, Bratislava8.9.2023, ONLINE

Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2023

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

20.6.2023, Bratislava20.6.2023, ONLINE24.8.2023, Bratislava24.8.2023, ONLINE

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Laura Bugajová

3.7.2023, Bratislava3.7.2023, ONLINE20.10.2023, Bratislava20.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., JUDr. Lucia Sabová Danková

21.6. – 23.6.2023, Bratislava21.6. – 23.6.2023, ONLINE11.9. – 13.9.2023, Bratislava11.9. – 13.9.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista informácií a dát B2B

Ing. Miroslav Reiter DiS, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Milan Seliak

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

22.8.2023, ONLINE22.8.2023, Bratislava2.10.2023, ONLINE2.10.2023, Bratislava

Konferencia

AI v podnikaní - Využitie umelej inteligencie pri prechode firmy do digitálnej éry

Martin Spano, Radovan Kavický, Milan Kyselica, JUDr. Štefan Pilár, Ľudmila Guerin, Viktor Doletina, Veronika Bošková, Filip Bednárik, Ivana Brutenič, Róbert Dusík, Marek Greško

21.6.2023, Bratislava21.6.2023, ONLINE