Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

Mgr. Zuzana Motúzová

GDPR je účinné už vyše dva roky. Napriek tomu je oblasť kamerových systémov a s tým spojené spracúvanie osobných údajov doposiaľ veľmi neprehľadné.

Kamerové systémy sú využívané na rôzne účely (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie vstupu do priestoru, a pod.). Zároveň prevádzkovatelia v čoraz väčšej miere využívajú tzv. inteligentné kamerové systémy, ktoré sú schopné rozlišovať určité prvky (tváre, značky a pod.).

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Kamerové systémy vo firme a GDPR

 • Všeobecne ku kamerovým systémom a ochrane osobných údajov
  • podmienky využívania v zmysle GDPR
  • Usmernenie EDPB o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení
 • Potrebná dokumentácia
  • záznamy o spracovateľských činnostiach
  • informovanie dotknutých osôb
  • balančné testy
 • Monitorovanie zamestnancov prostredníctvom kamerového systému – nastavenie požadovaných a vhodných podmienok
 • Monitorovanie priestoru prístupnému verejnosti – nastavenie požadovaných a vhodných podmienok
 • Monitorovanie vnútorných priestorov – nastavenie požadovaných a vhodných podmienok
 • Inteligentné kamerové systémy
  • rozpoznávanie tvárí
  • termokamery
 • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

majiteľom, konateľom

Harmonogram školenia: Kamerové systémy vo firme a GDPR

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Kamerové systémy vo firme a GDPR

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.