Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

GDPR je účinné už vyše dva roky. Napriek tomu je oblasť kamerových systémov a s tým spojené spracúvanie osobných údajov doposiaľ veľmi neprehľadné.

Kamerové systémy sú využívané na rôzne účely (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie vstupu do priestoru, a pod.). Zároveň prevádzkovatelia v čoraz väčšej miere využívajú tzv. inteligentné kamerové systémy, ktoré sú schopné rozlišovať určité prvky (tváre, značky a pod.).

Obsahová náplň

 • Všeobecne ku kamerovým systémom a ochrane osobných údajov
  • podmienky využívania v zmysle GDPR
  • Usmernenie EDPB o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení
 • Potrebná dokumentácia
  • záznamy o spracovateľských činnostiach
  • informovanie dotknutých osôb
  • balančné testy
 • Monitorovanie zamestnancov prostredníctvom kamerového systému – nastavenie požadovaných a vhodných podmienok
 • Monitorovanie priestoru prístupnému verejnosti – nastavenie požadovaných a vhodných podmienok
 • Monitorovanie vnútorných priestorov – nastavenie požadovaných a vhodných podmienok
 • Inteligentné kamerové systémy
  • rozpoznávanie tvárí
  • termokamery
 • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

majiteľom, konateľom

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

19.11.2021

ONLINE

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

19.11.2021

Bratislava

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

6.4.2022

ONLINE

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

6.4.2022

Bratislava

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

3.10.2022

ONLINE

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

3.10.2022

Bratislava

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.