Odbornosť lektorov

Našimi lektormi sú odborníci z praxe so skúsenosťami v oblasti firemného vzdelávania. Pri ich výbere kladieme dôraz nielen na odbornosť, ale aj ich prezentačné schopnosti.

Štýl výkladu

Každý lektor sa sústreďuje na zrozumiteľnosť výkladu a prínos do praxe. Na školeniach aj konferenciách máte priestor na otázky a odpovede. Svoje otázky môžete poslať aj pred konaním školenia a lektor vám ich zodpovie v priebehu seminára.

Používané metódy

Metódy používané našimi lektormi sa líšia v závislosti od formy vzdelávania. Niektoré kurzy majú formu workshopov, iné prebiehajú ako konzultačné semináre.

Samostatnou kapitolou sú webináre, online certifikované kurzy a online konferencie – pri ich príprave lektori vedia, že ide o dištančnú formu vzdelávania a tomu prispôsobujú aj svoj výklad.

V neposlednom rade ponúkame firemné školenia na mieru (inhouse), ktoré vždy zorganizujeme presne podľa vašich požiadaviek.

Viac o lektoroch kurzov

Viac o lektoroch a databázu lektorov nájdete tu.