Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

19.9.2023, ONLINE19.9.2023, Bratislava22.11.2023, ONLINE22.11.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

5.6.2023, ONLINE5.6.2023, Bratislava22.9.2023, ONLINE22.9.2023, Bratislava