Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

15.2.2023, ONLINE15.2.2023, Bratislava30.5.2023, ONLINE30.5.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava5.6.2023, ONLINE5.6.2023, Bratislava