Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

16.2.2024, Bratislava16.2.2024, ONLINE6.5.2024, Bratislava6.5.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.3.2024, Bratislava22.3.2024, ONLINE8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE