Konferencia

BOZP konferencia 2022 a zmeny od 1.1.2023 - Legislatívne požiadavky a prax - 7. ročník

Ing. Stanislav Krajňák PhD., Peter Hollý, JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

24.11.2022, ONLINE

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

27.10.2022, ONLINE27.10.2022, Bratislava15.2.2023, ONLINE15.2.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

20.12.2022, ONLINE20.12.2022, Bratislava21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava

Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

10.10.2022, Bratislava10.10.2022, ONLINE1.3.2023, ONLINE1.3.2023, Bratislava