Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

8.8.2024, Bratislava8.8.2024, ONLINE25.11.2024, Bratislava25.11.2024, ONLINE

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

8.7.2024, Bratislava8.7.2024, ONLINE2.10.2024, Bratislava2.10.2024, ONLINE