Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Poznáte vaše povinnosti GDPR pre oblasť BOZP?  Získajte kompletný prierez právnymi predpismi podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vás ako osoby zodpovednej za BOZP dotýkajú. Počas školenia vás oboznámime s vašimi povinnosťami. Dozviete sa tiež, v akom rozsahu viesť dokumentáciu GDPR pri BOZP. Každí účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu GDPR s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 •  Oblasť BOZP a povinnosti GDPR
 • Základné pojmy podľa GDPR pre BOZP
 • Právne základy spracúvania osobných údajov pri BOZP
 • Základné zásady spracúvania osobných údajov
 • Súhlas so spracúvaním údajov pri BOZP
 • Povinnosti pri informovaní zamestnancov a zákazníkov pri BOZP
 • Práva zamestnancov a zákazníkov a povinné poučenie
 • BOZP dodávateľ ako sprostredkovateľ alebo spoločný prevádzkovateľ?
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Bezpečnostné opatrenia pre oblasť BOZP
 • Kto musí byť poverená osoba a vyhotovenie záznamu
 • Vedenie a rozsah dokumentácie GDPR pri BOZP
 • Diskusia

Komu je určený

osobám povereným za oblasť BOZP v podniku, personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, všetkým záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

22.9.2023

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.9.2023

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

30.11.2023

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

30.11.2023

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.