Seminár

Čo ste o DPH nevedeli - vybrané témy a prípadové štúdie

Ing. Milan Kúdela

30.9.2022, ONLINE30.9.2022, Bratislava1.12.2022, ONLINE1.12.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DPH

Ing. Milan Kúdela

17.4. – 19.4.2023, ONLINE17.4. – 19.4.2023, Bratislava17.7. – 19.7.2023, ONLINE17.7. – 19.7.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2022

Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko

26.10. – 28.10.2022, Bratislava26.10. – 28.10.2022, ONLINE15.2. – 17.2.2023, ONLINE15.2. – 17.2.2023, Bratislava

Seminár

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

Ing. Milan Kúdela

28.11. – 29.11.2022, ONLINE28.11. – 29.11.2022, Bratislava26.1. – 27.1.2023, ONLINE26.1. – 27.1.2023, Bratislava

Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

16.12.2022, Bratislava16.12.2022, ONLINE17.2.2023, ONLINE17.2.2023, Bratislava

Seminár

Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2022 - ich účtovanie a zdaňovanie

Ing. Milan Kúdela

26.5.2023, ONLINE26.5.2023, Bratislava7.9.2023, ONLINE7.9.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Fit Camp pre personalistov 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Ing. Ľuboslava Minková, Mgr. Katarína Potúčková ACC

Certifikovaný seminár

Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko

8.11. – 10.11.2022, ONLINE8.11. – 10.11.2022, Bratislava

Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

13.10.2022, Bratislava13.10.2022, ONLINE15.12.2022, ONLINE15.12.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista medzinárodného zdaňovania

Ing. Milan Kúdela

14.11. – 15.11.2022, Bratislava14.11. – 15.11.2022, ONLINE27.4. – 28.4.2023, ONLINE27.4. – 28.4.2023, Bratislava

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

13.12.2022, ONLINE13.12.2022, Bratislava7.2.2023, ONLINE7.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DzP

Ing. Milan Kúdela

17.10. – 19.10.2022, Bratislava17.10. – 19.10.2022, ONLINE10.5. – 12.5.2023, Bratislava10.5. – 12.5.2023, ONLINE