Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DPH

Ing. Milan Kúdela

17.4. – 19.4.2023, ONLINE17.4. – 19.4.2023, Bratislava17.7. – 19.7.2023, ONLINE17.7. – 19.7.2023, Bratislava

Seminár

Čo ste o DPH nevedeli - vybrané témy a prípadové štúdie

Ing. Milan Kúdela

10.5.2023, Bratislava10.5.2023, ONLINE11.8.2023, Bratislava11.8.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2023

Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko

15.2. – 17.2.2023, Bratislava15.2. – 17.2.2023, ONLINE17.5. – 19.5.2023, Bratislava17.5. – 19.5.2023, ONLINE

Seminár

Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2023 - ich účtovanie a zdaňovanie

Ing. Milan Kúdela

26.5.2023, Bratislava26.5.2023, ONLINE7.9.2023, Bratislava7.9.2023, ONLINE

Seminár

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

Ing. Milan Kúdela

20.2. – 21.2.2023, ONLINE20.2. – 21.2.2023, Bratislava9.3. – 10.3.2023, Bratislava9.3. – 10.3.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko

Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

17.2.2023, ONLINE17.2.2023, Bratislava19.4.2023, ONLINE19.4.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Fit Camp pre personalistov 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Ing. Ľuboslava Minková, Mgr. Katarína Potúčková ACC

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

7.2.2023, ONLINE7.2.2023, Bratislava12.6.2023, ONLINE12.6.2023, Bratislava

Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

27.2.2023, ONLINE27.2.2023, Bratislava16.5.2023, ONLINE16.5.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista medzinárodného zdaňovania

Ing. Milan Kúdela

27.4. – 28.4.2023, ONLINE27.4. – 28.4.2023, Bratislava27.7. – 28.7.2023, ONLINE27.7. – 28.7.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DzP

Ing. Milan Kúdela

10.5. – 12.5.2023, ONLINE10.5. – 12.5.2023, Bratislava14.8. – 16.8.2023, ONLINE14.8. – 16.8.2023, Bratislava

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

1.3.2023, ONLINE1.3.2023, Bratislava18.4.2023, ONLINE18.4.2023, Bratislava