Seminár

Praktická DPH v podnikateľskom živote a judikatúra od 1.1.2021

Ing. Milan Kúdela

Viete čo všetko sa mení novelou zákona o DPH od 1.1.2020? Buďte pripravený na zmeny, ktoré zasiahnu každú účtovnú jednotku.

Obsahová náplň

 • reklama a podpora predaja - rozdielové kritéria pre reprezentačné výdavky;
 • manká a škody, straty do normy a nad normu;
 • náležitosti faktúry;
 • vývoz a dovoz;
 • výhrada vlastníctva a Incoterms® 2020;
 • priradenie nákladov patriacich organizačnej zložke;
 • rozostavené nehnuteľnosti a demolácia nehnuteľností;
 • fakturácia medzi spriaznenými osobami vs fiktívna fakturácia;
 • zisk a marža z pohľadu DPH;
 • služba ako predmet darovania;
 • zneužitie práva a obchody s DPH;
 • odpočítanie a oslobodenie od dane pri rizikových transakciách;

Komu je určený

účtovníkom, daňovým poradcom

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov. Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

8.11.2021

ONLINE

Ing. Milan Kúdela

8.11.2021

Bratislava

Ing. Milan Kúdela

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.