Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

20.9. – 22.9.2022, Bratislava20.9. – 22.9.2022, ONLINE9.11. – 11.11.2022, Bratislava9.11. – 11.11.2022, ONLINE

Certifikovaný seminár

Konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Jana Mundierová

13.12. – 16.12.2022, ONLINE13.12. – 16.12.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

15.12. – 16.12.2022, ONLINE15.12. – 16.12.2022, Bratislava

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

20.9.2022, ONLINE20.9.2022, Bratislava8.12.2022, Bratislava8.12.2022, ONLINE