Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

15.2. – 17.2.2023, ONLINE15.2. – 17.2.2023, Bratislava17.4. – 19.4.2023, ONLINE17.4. – 19.4.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Jana Mundierová

13.12. – 16.12.2022, ONLINE13.12. – 16.12.2022, Bratislava18.1. – 20.1.2023, ONLINE18.1. – 20.1.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

7.12. – 9.12.2022, ONLINE7.12. – 9.12.2022, Bratislava6.2. – 8.2.2023, ONLINE6.2. – 8.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

15.12. – 16.12.2022, ONLINE15.12. – 16.12.2022, Bratislava9.2. – 10.2.2023, ONLINE9.2. – 10.2.2023, Bratislava

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

6.12.2022, ONLINE6.12.2022, Bratislava1.2.2023, Bratislava1.2.2023, ONLINE