Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

17.4. – 19.4.2023, ONLINE17.4. – 19.4.2023, Bratislava10.7. – 12.7.2023, ONLINE10.7. – 12.7.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Jana Mundierová

12.6. – 14.6.2023, Bratislava12.6. – 14.6.2023, ONLINE6.12. – 8.12.2023, Bratislava6.12. – 8.12.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

12.6. – 14.6.2023, Bratislava12.6. – 14.6.2023, ONLINE16.10. – 18.10.2023, Bratislava16.10. – 18.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

19.6. – 20.6.2023, Bratislava19.6. – 20.6.2023, ONLINE30.10. – 31.10.2023, Bratislava30.10. – 31.10.2023, ONLINE

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

14.4.2023, ONLINE14.4.2023, Bratislava29.5.2023, Bratislava29.5.2023, ONLINE