Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

16.10. – 18.10.2023, ONLINE16.10. – 18.10.2023, Bratislava13.12. – 15.12.2023, ONLINE13.12. – 15.12.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Jana Mundierová

6.12. – 8.12.2023, Bratislava6.12. – 8.12.2023, ONLINE29.1. – 31.1.2024, Bratislava29.1. – 31.1.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

16.10. – 18.10.2023, Bratislava16.10. – 18.10.2023, ONLINE15.4. – 17.4.2024, Bratislava15.4. – 17.4.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

US GAAP - komplexný kurz II.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

30.10. – 31.10.2023, Bratislava30.10. – 31.10.2023, ONLINE18.4. – 19.4.2024, Bratislava18.4. – 19.4.2024, ONLINE

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

6.10.2023, ONLINE6.10.2023, Bratislava1.12.2023, ONLINE1.12.2023, Bratislava