Seminár

Dlhodobý majetok podľa IFRS

Ing. Jana Mundierová

V súčasnosti tieto štandardy patria medzi tie, v ktorých nájdete najviac odlišností v porovnaní so slovenským účtovníctvom. Príďte sa poradiť so skúsenou odborníčkou...

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Dlhodobý majetok podľa IFRS

  • IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia.
  • IAS 17 – Lízingy.
  • IAS 40 – Investície do nehnuteľností.
  • IFRS 5 – Dlhodobý majetok určený na predaj a ukončené činnosti.
  • IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku.
  • IAS 23 – Náklady na prijaté pôžičky a úvery.
  • IAS 38 – Nehmotný majetok.

Komu je určený

Účtovník

Harmonogram školenia: Dlhodobý majetok podľa IFRS

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Dlhodobý majetok podľa IFRS

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.