Semináre/Webináre

Fyzický (prezenčný) seminár je klasické školenie, na ktorom sa lektor osobne stretne s účastníkmi a odovzdá im svoje poznatky a vedomosti. V závislosti od témy môže mať seminár formu prednášky, workshopu či konzultačného seminára. Na prezenčnom školení je vždy priestor na otázky a odpovede.

Súčasťou každého seminára je občerstvenie a v prípade celodenných školení aj obed.

Každý účastník dostane odborné materiály, písacie potreby, prípadne ďalšie potrebné podklady.

Prehľad aktuálne vypísaných seminárov

Webinár

Webinár je online seminár, teda internetová alternatíva bežného fyzického seminára. Koná sa v reálnom čase a absolvovať ho môžete pri svojom počítači v pohodlí vašej pracovne, kancelárie či domova.

Aktuálna ponuka online seminárov

Ako fungujú online semináre