Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - FIDIC a verejné obstarávanie

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

14.4.2023, ONLINE14.4.2023, Bratislava6.9.2023, ONLINE6.9.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

27.4. – 28.4.2023, Bratislava27.4. – 28.4.2023, ONLINE9.11. – 10.11.2023, Bratislava9.11. – 10.11.2023, ONLINE

Seminár

Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

14.7.2023, ONLINE14.7.2023, Bratislava23.11.2023, ONLINE23.11.2023, Bratislava

Seminár

Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

Dr. Ing. Milan Oleríny

8.9.2023, ONLINE8.9.2023, Bratislava14.12.2023, ONLINE14.12.2023, Bratislava

Seminár

Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

18.5.2023, ONLINE18.5.2023, Bratislava6.10.2023, ONLINE6.10.2023, Bratislava