Seminár

Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

11.10.2023, Bratislava11.10.2023, ONLINE15.3.2024, Bratislava15.3.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - FIDIC a verejné obstarávanie

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

30.11.2023, Bratislava30.11.2023, ONLINE4.3.2024, Bratislava4.3.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

9.11. – 10.11.2023, Bratislava9.11. – 10.11.2023, ONLINE24.4. – 25.4.2024, Bratislava24.4. – 25.4.2024, ONLINE

Seminár

Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

Dr. Ing. Milan Oleríny

14.12.2023, Bratislava14.12.2023, ONLINE17.1.2024, Bratislava17.1.2024, ONLINE

Seminár

Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

23.11.2023, Bratislava23.11.2023, ONLINE15.2.2024, Bratislava15.2.2024, ONLINE

Seminár

Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

24.1.2024, Bratislava24.1.2024, ONLINE22.3.2024, Bratislava22.3.2024, ONLINE