Seminár

Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

Ako pripraviť dobrú zmluvu s projektantom na zníženie rizika investora? Ako odstrániť investičný trojuholník objednávateľ – projektant – zhotoviteľ diela a obmedziť tak nekonečné spory zmluvných strán vo veci chýb dokumentácie? Je možné pripraviť dobrú zmluvu na projektové práce aj na základe podmienok Obchodného zákonníka (OZ)?

Aké zaisťovacie mechanizmy možno využiť, aby sa znížilo riziko verejného zadávateľa? Je dôležitá dohoda vo veci autorských práv a poskytnutia licencie, ak chceme zákazku rozdeliť? Ktoré prílohy by sme mali priložiť k zmluve, aby boli jednoznačne definované všetky záväzky projektanta?

Kurz je vedený skúseným odborníkom na prípravu projektov investičnej výstavby, ktorý vám vysvetlí základné princípy a pravidlá na prípravu zmluvy na projektové práce v súlade s podmienkami OZ a rovnako na podmienky FIDIC, s ktorými majú projektanti u nás málo skúseností.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako pripraviť zmluvu s projektantom

 • Rozbor naviacprác stavebných projektov
 • Zmluva na projektové práce na základe podmienok OZ
 • Typy a formy zahraničných zmlúv na projektové práce (FIDIC WB, P&DB, HOAI)
 • Ustanovenia o Autorskom práve a ich uplatnenie v zmluve
 • Zmluva na projektové práce na základe podmienok FIDIC
 • Požiadavky na jednoznačnosť a úplnosť projektových podkladov
 • Požiadavky na Technické špecifikácie a štandardy materiálov
 • Prílohy zmluvy, ich význam, platnosť a previazanosť
 • Požiadavky na súlad zmluvy s podmienkami verejného obstarávania (VO)
 • Nástroje na zabezpečenie plnenia projektanta (poistenie, zádržné z platieb, banková zábezpeka)
 • Riziká investora v prípade nevhodnej zmluvy
 • Ako (ne)pripraviť projektové podklady

Komu je určený

Seminár je určený pre pracovníkov prípravy, oddelenia ponúk, investorov, projektantov, právnikov, technikov na prípravu projektov a ich ocenenie, ktorí sa venujú príprave investičnej výstavby a chcú znížiť riziko vyplývajúce z projektovej dokumentácie s priamym dopadom na priebeh projektu.

Harmonogram školenia: Ako pripraviť zmluvu s projektantom

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

Má skúsenosti s prípravou a realizáciou 14 škôl v Čechách a na Slovensku, aktuálne pracuje na projektoch 4 škôl v ČR.

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.