Seminár

Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

Ako pripraviť dobrú zmluvu s projektantom na zníženie rizika investora? Ako odstrániť investičný trojuholník objednávateľ – projektant – zhotoviteľ diela a obmedziť tak nekonečné spory zmluvných strán vo veci chýb dokumentácie? Je možné pripraviť dobrú zmluvu na projektové práce aj na základe podmienok Obchodného zákonníka (OZ)?

Aké zaisťovacie mechanizmy možno využiť, aby sa znížilo riziko verejného zadávateľa? Je dôležitá dohoda vo veci autorských práv a poskytnutia licencie, ak chceme zákazku rozdeliť? Ktoré prílohy by sme mali priložiť k zmluve, aby boli jednoznačne definované všetky záväzky projektanta?

Kurz je vedený skúseným odborníkom na prípravu projektov investičnej výstavby, ktorý vám vysvetlí základné princípy a pravidlá na prípravu zmluvy na projektové práce v súlade s podmienkami OZ a rovnako na podmienky FIDIC, s ktorými majú projektanti u nás málo skúseností.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Rozbor naviacprác stavebných projektov
 • Zmluva na projektové práce na základe podmienok OZ
 • Typy a formy zahraničných zmlúv na projektové práce (FIDIC WB, P&DB, HOAI)
 • Ustanovenia o Autorskom práve a ich uplatnenie v zmluve
 • Zmluva na projektové práce na základe podmienok FIDIC
 • Požiadavky na jednoznačnosť a úplnosť projektových podkladov
 • Požiadavky na Technické špecifikácie a štandardy materiálov
 • Prílohy zmluvy, ich význam, platnosť a previazanosť
 • Požiadavky na súlad zmluvy s podmienkami verejného obstarávania (VO)
 • Nástroje na zabezpečenie plnenia projektanta (poistenie, zádržné z platieb, banková zábezpeka)
 • Riziká investora v prípade nevhodnej zmluvy
 • Ako (ne)pripraviť projektové podklady

Komu je určený

Seminár je určený pre pracovníkov prípravy, oddelenia ponúk, investorov, projektantov, právnikov, technikov na prípravu projektov a ich ocenenie, ktorí sa venujú príprave investičnej výstavby a chcú znížiť riziko vyplývajúce z projektovej dokumentácie s priamym dopadom na priebeh projektu.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Dr. Ing. Milan Oleríny

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na prípravách projektov nákupných centier, administratívnych objektov, tlačiarní, logistických centier, škôl i na výstavbe…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

14.7.2023

ONLINE

Dr. Ing. Milan Oleríny

14.7.2023

Bratislava

Dr. Ing. Milan Oleríny

23.11.2023

ONLINE

Dr. Ing. Milan Oleríny

23.11.2023

Bratislava

Dr. Ing. Milan Oleríny

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.