Seminár

Rast cien stavebných materiálov

JUDr. Peter Kotvan

21.11.2022, ONLINE21.11.2022, Bratislava24.1.2023, ONLINE24.1.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Teamleader vo výrobe - psychologické know how

PhDr. Tatiana Lesayová

21.11. – 25.11.2022, ONLINE21.11. – 25.11.2022, Bratislava2.2. – 17.2.2023, ONLINE2.2. – 17.2.2023, Bratislava

Seminár

Mentálne zdravie vo firmách

Mgr. Katarína Potúčková ACC

1.12.2022, ONLINE1.12.2022, Bratislava16.2.2023, ONLINE16.2.2023, Bratislava

Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

1.12.2022, Bratislava1.12.2022, ONLINE23.1.2023, ONLINE23.1.2023, Bratislava

Seminár

Riadenie skladových zásob (nielen) v e-shope

Ing. Lukáš Richter PhD.

1.12.2022, Bratislava1.12.2022, ONLINE8.3.2023, ONLINE8.3.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

1.12. – 9.12.2022, ONLINE1.12. – 9.12.2022, Bratislava15.5. – 23.5.2023, ONLINE15.5. – 23.5.2023, Bratislava

Seminár

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

JUDr. Tomáš Buzinger

2.12.2022, Bratislava2.12.2022, ONLINE10.1.2023, ONLINE10.1.2023, Bratislava

Seminár

Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

Dr. Ing. Milan Oleríny

2.12.2022, Bratislava2.12.2022, ONLINE24.3.2023, ONLINE24.3.2023, Bratislava

Seminár

Čo ste o DPH nevedeli - vybrané témy a prípadové štúdie

Ing. Milan Kúdela

2.12.2022, Bratislava2.12.2022, ONLINE10.5.2023, Bratislava10.5.2023, ONLINE

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

Ing. Hedviga Vadinová

5.12.2022, Bratislava5.12.2022, ONLINE24.1.2023, Bratislava24.1.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

5.12. – 13.12.2022, ONLINE5.12. – 13.12.2022, Bratislava21.2. – 23.2.2023, Bratislava21.2. – 23.2.2023, ONLINE

Seminár

CASH FLOW - Prehľad peňažných tokov a jeho zostavenie

Ing. Peter Andrišin

6.12.2022, ONLINE6.12.2022, Bratislava1.2.2023, Bratislava1.2.2023, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2022

Ing. Peter Gallovič

6.12.2022, Bratislava6.12.2022, ONLINE17.1.2023, Bratislava17.1.2023, ONLINE

Seminár

Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

Mgr. Pavlína Tillová

7.12.2022, ONLINE7.12.2022, Bratislava12.1.2023, ONLINE12.1.2023, Bratislava

Seminár

Manažment konfliktov a riešenie problémov

PhDr. Tatiana Lesayová

7.12.2022, Bratislava7.12.2022, ONLINE14.2.2023, Bratislava14.2.2023, ONLINE

Seminár

Finančný kontroling

Dr. Milan Veščičík

7.12.2022, ONLINE7.12.2022, Bratislava22.2.2023, ONLINE22.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

7.12. – 9.12.2022, ONLINE7.12. – 9.12.2022, Bratislava6.2. – 8.2.2023, ONLINE6.2. – 8.2.2023, Bratislava

Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

8.12.2022, ONLINE8.12.2022, Bratislava13.1.2023, Bratislava13.1.2023, ONLINE

Seminár

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2022

Ing. Hedviga Vadinová

8.12.2022, ONLINE8.12.2022, Bratislava8.2.2023, ONLINE8.2.2023, Bratislava

Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

8.12.2022, ONLINE8.12.2022, Bratislava16.1.2023, ONLINE16.1.2023, Bratislava

Seminár

Práca so spätnou väzbou - cesta k efektívnejšej komunikácii

Mgr. Katarína Potúčková ACC

8.12.2022, ONLINE8.12.2022, Bratislava31.1.2023, ONLINE31.1.2023, Bratislava

Seminár

Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

9.12.2022, ONLINE9.12.2022, Bratislava13.1.2023, ONLINE13.1.2023, Bratislava

Seminár

Základné ekonomické minimum

Ing. Peter Andrišin

9.12.2022, ONLINE9.12.2022, Bratislava9.3.2023, ONLINE9.3.2023, Bratislava

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - FIDIC a verejné obstarávanie

Mgr. Juraj Tkáč

9.12.2022, Bratislava9.12.2022, ONLINE13.2.2023, ONLINE13.2.2023, Bratislava

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

12.12.2022, Bratislava12.12.2022, ONLINE10.3.2023, ONLINE10.3.2023, Bratislava

Seminár

Nákladový a procesný kontroling

Dr. Milan Veščičík

12.12.2022, Bratislava12.12.2022, ONLINE10.1.2023, ONLINE10.1.2023, Bratislava

Seminár

Inventarizácia komplexne - bez chýb a pokút

Ing. Hedviga Vadinová

12.12.2022, ONLINE12.12.2022, Bratislava16.2.2023, ONLINE16.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., JUDr. Lucia Sabová Danková

12.12. – 14.12.2022, ONLINE12.12. – 14.12.2022, Bratislava22.3. – 24.3.2023, ONLINE22.3. – 24.3.2023, Bratislava

Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

13.12.2022, Bratislava13.12.2022, ONLINE23.3.2023, ONLINE23.3.2023, Bratislava

Seminár

Logistika distribúcie a skladovania

Ing. Petr Sysel CLog.

13.12. – 14.12.2022, ONLINE13.12. – 14.12.2022, Bratislava24.5. – 25.5.2023, ONLINE24.5. – 25.5.2023, Bratislava