Seminár

Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 2024

Mgr. Eva Braxatorisová

Seminár predstaví nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa ruší doterajšia viacnásobná právna úprava pre eshopy a kamenné obchody a zlučuje sa do jedného predpisu. Prináša viaceré zásadné zmeny, napr. predĺženie práva na odstúpenie na 30 dní či novú úpravu vybavovania reklamácií v Občianskom zákonníku. Dozviete sa ako upraviť vaše podnikanie na nové pravidlá a aké sú nové pravidlá ukladania sankcií.  

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 2024

 • Prehľad najdôležitejších zmien v novom zákone - nové definície subjektov či vypustené povinnosti obchodníkov
 • Nová úprava záručných dôb
 • Nová úprava lehôt a spôsobov vybavenia reklamácie
 • Spotrebiteľská kúpna zmluva a jej nová úprava
 • Nové pravidlá odstúpenia pri eshopoch
 • Ako sa vysporiadať s reklamáciami a odstúpeniami podanými do účinnosti nového zákona
 • Riešenie nárokov spotrebiteľov mimosúdne i na súdoch skúsenosti z praxe
 • Nová úprava pravidiel ukladania sankcií
 • Príklady z praxe a rozhodovacej činnosti dozorových orgánov, súdov a odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Komu je určený

E-shop, pracovníkom reklamačných oddelení firiem a obchodov, obchodným asistentom.

Referencie

"Môj dojem zo seminára je výborný. Lektorka je vysoko profesionálna a má široký rozhľad v danej tematike. Uviedla aj mnoho príkladov z praxe. Chcem vyzdvihnúť aj samotnú tému, spôsob vysvetlenia a zrozumiteľnosť výkladu."  

"Vyslovujem veľkú spokojnosť s uvedeným školením, ako po obsahovej tak aj organizačnej stránke. Dostala som odpoveď na všetky otázky vyplývajúce z činnosti našej spoločnosti. Pani lektorka Braxatorisová mala príjemný prejav a na všetky otázky reagovala na odbornej úrovni... Školenie by som odporučila každému, kto sa potrebuje v uvedenej problematike zorientovať, zistiť odlišnosti z hľadiska zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka."

"Cítil som sa veľmi dobre v príjemnej spoločnosti. Seminár splnil moje očakávania s jeho obsahom som spokojný, dozvedel som sa veľa nových a dôležitých vecí, aj takých, o ktorých som dovtedy nevedel. Na tie, ktoré som si potreboval objasniť, som dostal konkrétnu odpoveď. Kladne hodnotím aj prednášku p. lektorky a diskusiu s tým spojenú."

Harmonogram školenia: Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 2024

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 2024

Mgr. Eva Braxatorisová

Advokátka, ktorá už počas štúdia nadobudla skúsenosti v komerčnej sfére v pozícii vedúcej projektov a riadenia marketingových spoločností. Po absolvovaní právnej praxe vo verejnej správe vykonáva od roku 2009 advokátsku prax samostatne. Je držiteľkou licencie mediátorky na riešenie sporov mimosúdnou cestou, pravidelne publikuje a vedie semináre,…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.