Seminár

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

24.11.2023, ONLINE24.11.2023, Bratislava17.1.2024, ONLINE17.1.2024, Bratislava