Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

12.3.2024, ONLINE12.3.2024, Bratislava23.5.2024, Bratislava23.5.2024, ONLINE