Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

11.7.2024, ONLINE25.9.2024, Bratislava25.9.2024, ONLINE28.11.2024, Bratislava