Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

1.12.2022, Bratislava1.12.2022, ONLINE23.1.2023, ONLINE23.1.2023, Bratislava

Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

13.12.2022, Bratislava13.12.2022, ONLINE23.3.2023, ONLINE23.3.2023, Bratislava

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

3.10.2022, ONLINE3.10.2022, Bratislava9.1.2023, ONLINE9.1.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

20.12.2022, ONLINE20.12.2022, Bratislava21.2.2023, ONLINE21.2.2023, Bratislava

Seminár

Základná dokumentácia k GDPR - praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

3.11.2022, Bratislava3.11.2022, ONLINE6.2.2023, ONLINE6.2.2023, Bratislava

Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2022

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

17.10.2022, Bratislava17.10.2022, ONLINE20.2.2023, ONLINE20.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., JUDr. Lucia Sabová Danková

12.12. – 14.12.2022, ONLINE12.12. – 14.12.2022, Bratislava22.3. – 24.3.2023, ONLINE22.3. – 24.3.2023, Bratislava

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

27.10.2022, ONLINE27.10.2022, Bratislava15.2.2023, ONLINE15.2.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová, Ing. Tomáš Hettych

20.3. – 28.3.2023, ONLINE20.3. – 28.3.2023, Bratislava17.7. – 25.7.2023, ONLINE17.7. – 25.7.2023, Bratislava

Seminár

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

22.11.2022, Bratislava22.11.2022, ONLINE1.3.2023, ONLINE1.3.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista informácií a dát B2B

Ing. Miroslav Reiter DiS, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Milan Seliak