Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

19.9.2022, ONLINE19.9.2022, Bratislava1.12.2022, ONLINE1.12.2022, Bratislava

Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

29.9.2022, ONLINE29.9.2022, Bratislava13.12.2022, ONLINE13.12.2022, Bratislava

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

3.10.2022, ONLINE3.10.2022, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

3.8.2022, Bratislava3.8.2022, ONLINE20.12.2022, ONLINE20.12.2022, Bratislava

Seminár

Základná dokumentácia k GDPR - praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

3.11.2022, ONLINE3.11.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., JUDr. Lucia Sabová Danková

28.9. – 30.9.2022, ONLINE28.9. – 30.9.2022, Bratislava12.12. – 14.12.2022, ONLINE12.12. – 14.12.2022, Bratislava

Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2022

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

4.8.2022, ONLINE4.8.2022, Bratislava17.10.2022, ONLINE17.10.2022, Bratislava

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.8.2022, ONLINE22.8.2022, Bratislava27.10.2022, ONLINE27.10.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych

6.9. – 9.9.2022, ONLINE6.9. – 9.9.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista informácií a dát B2B

Ing. Miroslav Reiter DiS, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Milan Seliak

Seminár

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

7.9.2022, ONLINE7.9.2022, Bratislava22.11.2022, ONLINE22.11.2022, Bratislava