Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

14.11.2023, ONLINE14.11.2023, Bratislava30.1.2024, Bratislava30.1.2024, ONLINE

Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

Mgr. Zuzana Motúzová

14.12.2023, Bratislava14.12.2023, ONLINE16.5.2024, Bratislava16.5.2024, ONLINE

Seminár

Základná dokumentácia k GDPR - praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

3.10.2023, ONLINE3.10.2023, Bratislava

Seminár

Kamerové systémy vo firme a GDPR

Mgr. Zuzana Motúzová

4.3.2024, Bratislava4.3.2024, ONLINE7.11.2024, Bratislava7.11.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

30.11.2023, Bratislava30.11.2023, ONLINE22.3.2024, Bratislava22.3.2024, ONLINE

Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2023

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

13.11.2023, Bratislava13.11.2023, ONLINE18.3.2024, Bratislava18.3.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

13.11. – 15.11.2023, ONLINE13.11. – 15.11.2023, Bratislava29.1. – 31.1.2024, Bratislava29.1. – 31.1.2024, ONLINE

Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.11.2023, ONLINE22.11.2023, Bratislava16.2.2024, Bratislava16.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

Mgr. Zuzana Motúzová, Ing. Tomáš Hettych

22.11. – 24.11.2023, Bratislava22.11. – 24.11.2023, ONLINE13.3. – 15.3.2024, Bratislava13.3. – 15.3.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista informácií a dát B2B

Ing. Miroslav Reiter DiS, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Milan Seliak

Seminár

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

2.10.2023, ONLINE2.10.2023, Bratislava18.12.2023, Bratislava18.12.2023, ONLINE