Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

GDPR je účinné už vyše dva roky. Napriek tomu je situácia pre oblasť personalistiky (a s tým spojené spracúvanie osobných údajov zamestnancov) doposiaľ veľmi neprehľadná.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: GDPR pre personalistov a mzdárov

 • Spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie – životopisy, iné údaje a ich uchovanie po ukončení výberu zamestnanca
 • Informácie poskytované zamestnancom ako dotknutým osobám
 • Právne základy pre spracúvanie osobných údajov
  • nesprávne používanie súhlasu zamestnanca
 • Limity pri spracúvaní osobných údajov zo strany zamestnávateľa v rámci vedenia personálnej a mzdovej agendy
 • Monitorovanie zamestnancov – nastavenie požadovaných a vhodných podmienok
  • kamerový systém
  • iné spôsoby monitorovania
 • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, ktorí sa zaoberajú problematikou v oblasti ľudských zdrojov, všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: GDPR pre personalistov a mzdárov

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.