Seminár

GDPR pre personalistov a mzdárov

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

GDPR je účinné už vyše dva roky. Napriek tomu je situácia pre oblasť personalistiky (a s tým spojené spracúvanie osobných údajov zamestnancov) doposiaľ veľmi neprehľadná.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie – životopisy, iné údaje a ich uchovanie po ukončení výberu zamestnanca
 • Informácie poskytované zamestnancom ako dotknutým osobám
 • Právne základy pre spracúvanie osobných údajov
  • nesprávne používanie súhlasu zamestnanca
 • Limity pri spracúvaní osobných údajov zo strany zamestnávateľa v rámci vedenia personálnej a mzdovej agendy
 • Monitorovanie zamestnancov – nastavenie požadovaných a vhodných podmienok
  • kamerový systém
  • iné spôsoby monitorovania
 • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, ktorí sa zaoberajú problematikou v oblasti ľudských zdrojov, všetkým záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

22.6.2023

ONLINE

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

22.6.2023

Bratislava

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

12.9.2023

ONLINE

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

12.9.2023

Bratislava

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

14.11.2023

ONLINE

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

14.11.2023

Bratislava

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.