Seminár:
Základná dokumentácia k GDPR – praktický workshop

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Praktický workshop zameraný na otázku, akú základnú dokumentáciu podľa GDPR organizácia potrebuje. Worshop, na ktorom Vám prezradíme, ktorú dokumentáciu si máte pripraviť a prečo. Zároveň Vás prevedieme náležitosťami jednotlivých dokumentov podľa GDPR a podľa odporúčaní skupiny WP29, či slovenských a zahraničných regulátorov ochrany osobných údajov. Na worshope sa dozviete i niektoré príklady formulácií, ktoré v dokumentácii môžete použiť.

Možnosť zakúpiť si aj individuálnu konzultáciu, priamo s lektormi z advokátskej kancelárie AK Motúzová. Táto konzultácia nadväzuje aj na tento praktický workshop.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 9.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Postup pri príprave „právnej“ dokumentácie k GDPR – základné zásady

Záznamy o spracovateľských činnostiach

ktoré subjekty sú povinné ich vypracovať,

- čo musia obsahovať?

Zmluva (resp. doložka) so sprostredkovateľom

- s ktorými subjektmi je potrebné ju uzatvoriť,

- čo musí obsahovať dohoda o mlčanlivosti?

Informovanie dotknutých osôb

- akým spôsobom si splniť túto povinnosť,

- ako informovať zamestnancov,

- ako informovať zákazníkov/klientov?

Balančné (proporčné) testy

- aké náležitosti majú obsahovať?

Realizácia práv dotknutých osôb

- aký postup prijať pri riešení žiadostí dotknutých osôb,

- akým spôsobom ho zadokumentovať?

Oznamovacia povinnosť voči dozornému orgánu a voči dotknutým osobám v prípade porušenia ochrany osobných údajov

- akú dokumentáciu je vhodné pripraviť,

- ako stanoviť, či porušenie pravdepodobne povedie k riziku (resp. veľkému riziku) pre práva a slobody dotknutých osôb?

Zodpovedná osoba

- potreba jej „vymenovania“,

- akú zmluvu je potrebné uzatvoriť?

Ďalšia odporúčaná dokumentácia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Praktický workshop Základná dokumentácia k GDPR je zameraný na otázku, akú základnú dokumentáciu podľa GDPR organizácia potrebuje. Worshop, na ktorom Vám prezradíme, ktorú dokumentáciu si máte pripraviť a prečo. Zároveň Vás prevedieme náležitosťami jednotlivých dokumentov podľa GDPR a podľa odporúčaní skupiny WP29, či slovenských a zahraničných regulátorov ochrany osobných údajov. Na worshope sa dozviete i niektoré príklady formulácií, ktoré v dokumentácii môžete použiť.

Možnosť zakúpiť si aj individuálnu konzultáciu, priamo s lektormi z advokátskej kancelárie AK Motúzová. Táto konzultácia nadväzuje aj na tento praktický workshop.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

všetkým, ktorí spracúvajú osobné údaje

Lektor

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Základná dokumentácia k GDPR – praktický workshop

 • 9.11.2020
 • JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.11.2020
 • JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.12.2020
 • JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.12.2020
 • JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2021
 • JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 11.11.2021
 • JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 14.12.2021
 • JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.12.2021
 • JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Verejná správa online

PDF na stiahnutie:  Vedenie a riadenie s.r.o.