Seminár:
Dokumentácia k GDPR - 2 hodinová individuálna konzultácia

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania:

Téma

Exkluzívne pre Vás! Máte ešte stále nezodpovedané otázky ohľadom nového nariadenia v súvislosti s ochranou osobných údajov? Využite jedinečnú príležitosť, ktorú ponúkame a zúčastnite sa workshopu, ktorého predmetom sú konzultácie ku konkrétnej dokumentácii upravujúcej splnenie právnych požiadaviek podľa Nariadenia GDPR. Predmetom workshopu nie sú konzultácie k bezpečnostnej dokumentácii.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

Jedinečný workshop, na ktorom máte príležitosť skonzultovať vami vypracovanú alebo chystanú dokumentáciu k splneniu povinností podľa GDPR. Workshop bude prebiehať v termíne a v čase, ktorý si sami zvolíte. Na worshope nebudú prítomní účastníci z iných organizácií, ale len pracovníci Vašej organizácie alebo Vy sami. Predmetom workshopu je praktické poradenstvo a konzultácie Vašej konkrétnej dokumentácie.

Pred konaním workshopu odporúčame zaslať našim lektorom Vašu dokumentáciu vopred i spolu s otázkami, ktoré sa chystáte opýtať. Za týmto účelom Vám bude zaslaný informačný e-mail spolu s informáciou, dokedy je potrebné dokumentáciu zaslať. Dĺžku workshopu si volíte sami podľa počtu hodín, ktoré chcete s lektormi stráviť

Individuálna konzultácia nadväzuje aj na praktický workshop Základná dokumentácia GDPR.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Prihláste sa na individuálnu konzultáciu priamo s lektormi z advokátskej kancelárie AK Motúzová na tému základnej dokumentácie podľa GDPR.  Táto konzultácia nadväzuje aj na praktický workshop Základná dokumentácia GDPR.

Cena zahŕňa konzultáciu v trvaní 2 hodín. Termín konzultácie si môžete dohodnúť aj individuálne. Konzultáciu môžu absolvovať maximálne 3 účastníci z jednej spoločnosti.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

majiteľom, konateľom, všetkým čo robia s GDPR

Lektor

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:30  prednáška
  • 11:30 – 12:30  občerstvenie
  • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Dokumentácia k GDPR - 2 hodinová individuálna konzultácia

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme