Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2024

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

Od 1.2.2022 nadobudol účinnosť nový zákon o elektronických komunikáciách. Seminár obsahuje informácie o novom zákone z oblasti ochrany údajov v elektronických komunikáciách.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2024

  • Aktuálna regulácia v zákone o elektronických komunikáciách
  • Zmeny, ktoré prinesie nové ePrivacy nariadenie
  • Prepojenie s GDPR a činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • Sociálne siete – čo všetko funguje na báze cookies

Komu je určený

manažérom, riaditeľom, konateľom

Harmonogram školenia: E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2024

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2024

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

Lektorka pracuje na Úrade na ochranu osobných údajov od roku 2018. V rámci pracovnej agendy sa zameriava najmä na európsku spoluprácu medzi dozornými orgánmi. Zapája sa do expertných pracovných skupín v Európskom výbore na ochranu údajov.  V minulosti pôsobila v súkromnej sfére, pričom sa tiež venovala ochrane osobných údajov. Vyštudovala Právnickú…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.