Seminár

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

Školenie je zamerané na prenos osobných údajov do tretích krajín po rozhodnutí Schrems II. Aké povinnosti prinieslo toto rozhodnutie pre exportérov údajov a ako ovplyvnilo nástroje na prenos podľa GDPR? Získajte všetky potrebné informácie a buďte v obraze.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Prenos osobných údajov
  • Nástroje na prenos
  • Rozhodnutie o primeranosti
  • Primerané záruky
  • Primerané záruky – závery z rozhodnutia Schrems II
  • Odporúčania k dodatočným opatreniam (supplementary measures)
  • Nové štandardné zmluvné doložky na prenos osobných údajov (SCC)
  • Výnimky pre osobitné situácie

Komu je určený

Všetkým záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Jana Sisáková

Od roku 2017 pôsobí na Úrade na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR) na Odbore právnych služieb. Podieľa sa na činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov od jeho vzniku. Zastupuje ÚOOÚ SR na plenárnych zasadnutiach EDPB a v niektorých jeho expertných skupinách. V rámci toho sa zameriava najmä na mechanizmus spolupráce a konzistentnosti. V roku…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

4.5.2023

ONLINE

Jana Sisáková

4.5.2023

Bratislava

Jana Sisáková

24.7.2023

ONLINE

Jana Sisáková

24.7.2023

Bratislava

Jana Sisáková

2.10.2023

ONLINE

Jana Sisáková

2.10.2023

Bratislava

Jana Sisáková

18.12.2023

ONLINE

Jana Sisáková

18.12.2023

Bratislava

Jana Sisáková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.