Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Jana Sisáková

Od roku 2017 pôsobí na Úrade na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR) na Odbore právnych služieb. Podieľa sa na činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov od jeho vzniku. Zastupuje ÚOOÚ SR na plenárnych zasadnutiach EDPB a v niektorých jeho expertných skupinách. V rámci toho sa zameriava najmä na mechanizmus spolupráce a konzistentnosti. V roku 2021 obhájila rigoróznu prácu na tému Prenos osobných údajov. Pri svojej práci sa snaží o to, aby ochrana osobných údajov nepredstavovala len splnenie nevyhnutnej administratívy, ale šírením osvety v tejto oblasti nabáda k rešpektovaniu základných práv a slobôd jednotlivcov.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129