Seminár

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

4.3.2024, ONLINE4.3.2024, Bratislava9.4.2024, Bratislava9.4.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

Mgr. Eva Braxatorisová

6.3.2024, Bratislava6.3.2024, ONLINE4.6.2024, Bratislava4.6.2024, ONLINE

Seminár

Sabotéri v našej hlave

Ján Dubnička

7.3.2024, Bratislava7.3.2024, ONLINE

Seminár

AML pre pokročilých

Ján Maxim

8.3.2024, Bratislava8.3.2024, ONLINE19.9.2024, Bratislava19.9.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2024

Mgr. Martina Galabová

11.3.2024, ONLINE11.3.2024, Bratislava15.5.2024, Bratislava15.5.2024, ONLINE

Seminár

Základné ekonomické minimum

Ing. Peter Andrišin

11.3.2024, ONLINE11.3.2024, Bratislava20.5.2024, Bratislava20.5.2024, ONLINE

Seminár

Práca so spätnou väzbou - cesta k efektívnejšej komunikácii

Mgr. Katarína Fitala ACC

11.3.2024, Bratislava11.3.2024, ONLINE4.6.2024, Bratislava4.6.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

EIA a stavebný zákon - vzájomné súvislosti Kurz k zákonu č. 24/2006 Z. z. (EIA) a k zákonu 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

Ing. Michal Kán, Ing. Milan Luciak

11.3. – 12.3.2024, Bratislava11.3. – 12.3.2024, ONLINE20.5. – 21.5.2024, Bratislava20.5. – 21.5.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

12.3.2024, ONLINE12.3.2024, Bratislava23.5.2024, Bratislava23.5.2024, ONLINE

Seminár

Zákonník práce v roku 2024 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

12.3.2024, ONLINE12.3.2024, Bratislava23.4.2024, ONLINE23.4.2024, Bratislava

Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

12.3.2024, Bratislava12.3.2024, ONLINE10.6.2024, Bratislava10.6.2024, ONLINE

Seminár

Interpersonálne role personalistu - hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

PhDr. Tatiana Lesayová

12.3.2024, ONLINE12.3.2024, Bratislava13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Psychológia v praxi HR pre personalistov Hodnotiace pohovory, prepúšťacie pohovory, generácia XY, motivácia

PhDr. Tatiana Lesayová

12.3. – 14.3.2024, ONLINE12.3. – 14.3.2024, Bratislava13.5. – 15.5.2024, Bratislava13.5. – 15.5.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Senior mzdová účtovníčka

Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová

12.3. – 20.3.2024, Bratislava12.3. – 20.3.2024, ONLINE14.10. – 21.10.2024, Bratislava14.10. – 21.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista recruitingu

Ivana Brutenič, PhDr. Martin Jakubek PhD.

12.3. – 14.3.2024, Bratislava12.3. – 14.3.2024, ONLINE10.6. – 12.6.2024, Bratislava10.6. – 12.6.2024, ONLINE

Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

13.3.2024, Bratislava13.3.2024, ONLINE5.6.2024, Bratislava5.6.2024, ONLINE

Seminár

Správne konanie - teória a prax

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

13.3.2024, Bratislava13.3.2024, ONLINE17.9.2024, Bratislava17.9.2024, ONLINE

Seminár

Vedenie a motivácia generácií XYZ

PhDr. Tatiana Lesayová

13.3.2024, ONLINE13.3.2024, Bratislava14.5.2024, Bratislava14.5.2024, ONLINE

Seminár

Mzdy pre začiatočníkov - všetko, aby ste mohli úspešne začať

Júlia Pšenková

13.3.2024, Bratislava13.3.2024, ONLINE13.5.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE

Seminár

Logistika nákupu a riadenie zásob

Ing. Leo Tvrdoň Ph.D., ALog.

13.3. – 14.3.2024, Bratislava3.10. – 4.10.2024, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

Mgr. Zuzana Motúzová, Ing. Tomáš Hettych

13.3. – 15.3.2024, Bratislava13.3. – 15.3.2024, ONLINE7.10. – 9.10.2024, Bratislava7.10. – 9.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

13.3. – 26.3.2024, Bratislava13.3. – 26.3.2024, ONLINE6.6. – 14.6.2024, Bratislava6.6. – 14.6.2024, ONLINE

Seminár

Ako nastaviť kompetenčné modely

PhDr. Tatiana Lesayová

14.3.2024, ONLINE14.3.2024, Bratislava15.5.2024, Bratislava15.5.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa odlíšiť od konkurencie a prilákať správnych kandidátov

Jana Sliacka

14.3.2024, Bratislava14.3.2024, ONLINE12.6.2024, Bratislava12.6.2024, ONLINE

Seminár

Úvod do e-mailovej komunikácie v MS Outlook

Andrej Ľupták

15.3.2024, Bratislava15.3.2024, ONLINE10.10.2024, Bratislava10.10.2024, ONLINE

Seminár

Nové FIDIC zmluvné podmienky 2017

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

15.3.2024, Bratislava15.3.2024, ONLINE3.10.2024, Bratislava3.10.2024, ONLINE

Seminár

Nákladový a procesný kontroling

Dr. Milan Veščičík

15.3.2024, Bratislava15.3.2024, ONLINE20.6.2024, Bratislava20.6.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Praktický kurz MS Outlook

Andrej Ľupták

15.3. – 22.3.2024, Bratislava15.3. – 22.3.2024, ONLINE10.10. – 17.10.2024, Bratislava10.10. – 17.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Komplexný kurz: Logistika

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog., Ing. Petr Sysel CLog., Ing. Leo Tvrdoň Ph.D., ALog.

15.3. – 15.5.2024, Bratislava5.9. – 5.12.2024, Bratislava

Seminár

Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

Ing. Milan Kúdela

18.3.2024, Bratislava18.3.2024, ONLINE9.7.2024, Bratislava9.7.2024, ONLINE

Seminár

INTRASTAT - v roku 2024

Ing. Tibor Vojtko

18.3.2024, ONLINE18.3.2024, Bratislava13.5.2024, ONLINE13.5.2024, Bratislava

Seminár

Zamestnanecké benefity - aktuálne trendy z pohľadu daní a odvodov

Júlia Pšenková

18.3.2024, Bratislava18.3.2024, ONLINE14.10.2024, Bratislava14.10.2024, ONLINE

Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 2024

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

18.3.2024, Bratislava18.3.2024, ONLINE16.9.2024, Bratislava16.9.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Obuch Paláková

18.3. – 20.3.2024, ONLINE18.3. – 20.3.2024, Bratislava22.4. – 24.4.2024, Bratislava22.4. – 24.4.2024, ONLINE

Seminár

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2024

Júlia Pšenková

19.3.2024, Bratislava19.3.2024, ONLINE15.10.2024, Bratislava15.10.2024, ONLINE

Seminár

Podmienené formátovanie, rozšírená práca stabuľkou

Andrej Ľupták

19.3.2024, Bratislava19.3.2024, ONLINE15.10.2024, Bratislava15.10.2024, ONLINE

Seminár

Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

JUDr. Lucia Sabová Danková

19.3.2024, Bratislava19.3.2024, ONLINE23.7.2024, Bratislava23.7.2024, ONLINE