Seminár:
Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 16.12.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka.
  •       (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia.
  •        (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýtne)
 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru.
  •        (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami.
 • Odpočet dane.
  •        (podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka.
 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze.
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze).
 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy).
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Dopravcovia podnikajúci v medzinárodnej kamiónovej doprave, zasielatelia, účtovníci.

Lektor

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Referencie

"Všetko podľa mojich očakávaní, nemám čo vytknúť. Dobré obsahové zameranie, lektor Ťažký sa snažil vysvetliť riadne naše otázky aj danú tému. Vyhovuje mi, že to nebola masovka, bol tam priestor na otázky a odpovede priamo pri okruhoch, ktoré sme preberali. " Nagel Slovensko, s.r.o.

"Výborné znalosti, príjemný prejav, ochota odpovedať na otázky." MaxTax, k.s.

"Výklad prednášajúceho, veľmi dobrý prehľad v zákonoch." Nothegger Systems Logistics, s.r.o.

"Pútavo, efektívne, vecne všetky informácie prenesené, vysvetlené do praxe." ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

"Veľmi ma zaujali konkrétne príklady, ktoré boli súčasťou môjho záujmu o školenie." EWALS CARGA CARE s.r.o.

"Seminár bol náučný, prezentovaný zrozumiteľným prejavom so zaujímavými príkladmi. " CCS - Cargo Customs Service, s.r.o.

"Prednáška zrozumiteľná, vysvetlenie s príkladmi z praxe, zapájanie školiacich hodnotím pozitívne." J.UCTO, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

 • 16.12.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 16.12.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.2.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.2.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 13.10.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 13.10.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.12.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.12.2021
 • Ing. Milan Kúdela
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

PDF na stiahnutie:  Účtovné súvzťažnosti od A do Z