Seminár:
Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Vyriešte s nami komplexne problematiku vzniku a ukončenia pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ako je to s okamžitým skončením pracovného pomeru? Aké sú najčastejšie nedostatky a chyby pri skončení pracovného pomeru? Dozviete sa na našom seminári.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 7
Najbližší termín: 3.11.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

 • Predzmluvné vzťahy.
 • Pracovná zmluva a jej náležitosti, mzdové podmienky, skúšobná doba.
 • Najčastejšie nedostatky pracovnej zmluvy.
 • Druhy pracovného pomeru, doba určitá.
 • Zmena pracovnej zmluvy.
 • Skončenie pracovného pomeru dohodou.
 • Skončenie pracovného pomeru výpoveďou.
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru.
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
 • Ponuková povinnosť, zákaz výpovede, okamžitého skončenia, odstupné, odchodné.
 • Najčastejšie nedostatky a chyby v praxi pri skončení pracovného pomeru.
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie zamerané na problematiku vzniku a ukončenia pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Počas školenia sa dozviete, ako postupovať pri uzatváraní pracovných zmlúv, ako ukončiť pracovný pomer, všetko o dohodách, na čo netreba zabudnúť a čoho sa vyvarovať. Diskutované budú zmeny v súvislosti s novelou Zákonníka práce.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Mzdári, personalisti

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:15  prednáška
 • 10:15 – 10:30  občerstvenie
 • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu

 • ONLINE
 • 3.11.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 22.2.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 22.2.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 10.6.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 10.6.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 4.11.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 4.11.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme