Seminár

Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

Ing. Lukáš Richter PhD.

4.12.2023, ONLINE4.12.2023, Bratislava7.3.2024, Bratislava7.3.2024, ONLINE

Seminár

Výkaz ziskov a strát - významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

Dr. Milan Veščičík

4.12.2023, ONLINE4.12.2023, Bratislava22.2.2024, Bratislava22.2.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

Ing. Peter Gallovič

4.12.2023, ONLINE4.12.2023, Bratislava23.1.2024, Bratislava23.1.2024, ONLINE

Seminár

Správne konanie - teória a prax

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

5.12.2023, Bratislava5.12.2023, ONLINE14.3.2024, Bratislava14.3.2024, ONLINE

Seminár

Dohovor CMR

Milan Čech

5.12.2023, Bratislava5.12.2023, ONLINE

Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

5.12.2023, ONLINE5.12.2023, Bratislava30.1.2024, Bratislava30.1.2024, ONLINE

Seminár

Manažment konfliktov a riešenie problémov

PhDr. Tatiana Lesayová

5.12.2023, ONLINE5.12.2023, Bratislava12.2.2024, Bratislava12.2.2024, ONLINE

Seminár

INTRASTAT - v roku 2024

Ing. Tibor Vojtko

5.12.2023, ONLINE5.12.2023, Bratislava6.2.2024, ONLINE6.2.2024, Bratislava

Seminár

EXCEL personalista

Mgr. Veronika Baláž

5.12. – 6.12.2023, Bratislava5.12. – 6.12.2023, ONLINE10.1. – 11.1.2024, Bratislava10.1. – 11.1.2024, ONLINE

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

Ing. Hedviga Vadinová

5.12.2023, Bratislava5.12.2023, ONLINE15.2.2024, Bratislava15.2.2024, ONLINE

Seminár

Logistika distribúcie a skladovania

Ing. Petr Sysel CLog.

6.12. – 7.12.2023, Bratislava14.5. – 15.5.2024, Bratislava

Seminár

Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2023 - ich účtovanie a zdaňovanie

Ing. Milan Kúdela

6.12.2023, Bratislava6.12.2023, ONLINE27.3.2024, Bratislava27.3.2024, ONLINE

Seminár

Náročné rozhovory - Ako viesť (zdanlivo) nemožné rozhovory

Ján Dubnička

6.12.2023, Bratislava6.12.2023, ONLINE20.3.2024, Bratislava20.3.2024, ONLINE

Seminár

Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

Milina Schifferdeckerová

6.12.2023, ONLINE6.12.2023, Bratislava22.1.2024, Bratislava22.1.2024, ONLINE

Seminár

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023

Ing. Hedviga Vadinová

6.12.2023, Bratislava6.12.2023, ONLINE8.1.2024, Bratislava8.1.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Jana Mundierová

6.12. – 8.12.2023, Bratislava6.12. – 8.12.2023, ONLINE29.1. – 31.1.2024, Bratislava29.1. – 31.1.2024, ONLINE

Konferencia

Nefinančný ESG reporting v kocke

Ing. Peter Škyrta, Ján Maxim

7.12.2023, ONLINE

Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

7.12.2023, ONLINE7.12.2023, Bratislava16.4.2024, Bratislava16.4.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

7.12.2023, ONLINE7.12.2023, Bratislava17.1.2024, ONLINE17.1.2024, Bratislava

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Šimon Hora

7.12.2023, ONLINE7.12.2023, Bratislava9.1.2024, ONLINE9.1.2024, Bratislava

Seminár

Kybernetická bezpečnosť a územná samospráva

JUDr. Štefan Pilár

7.12.2023, Bratislava7.12.2023, ONLINE28.2.2024, Bratislava28.2.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

ChatGPT a Bard - využitie v biznise

Martin Spano

7.12.2023, ONLINE9.1.2024, ONLINE15.2.2024, ONLINE27.3.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

ChatGPT pre Office - Excel, Word, Outlook a Powerpoint

Martin Spano

7.12.2023, ONLINE15.1.2024, ONLINE13.2.2024, ONLINE18.3.2024, ONLINE

Seminár

Pokročilé funkcie II.

Andrej Ľupták

8.12.2023, Bratislava8.12.2023, ONLINE16.4.2024, Bratislava16.4.2024, ONLINE

Seminár

Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Ing. František Csefelvay

8.12.2023, ONLINE8.12.2023, Bratislava12.2.2024, Bratislava12.2.2024, ONLINE

Seminár

AML pre pokročilých

Ján Maxim

11.12.2023, Bratislava11.12.2023, ONLINE8.3.2024, Bratislava8.3.2024, ONLINE

Seminár

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Mgr. Zuzana Motúzová

11.12.2023, ONLINE11.12.2023, Bratislava19.2.2024, Bratislava19.2.2024, ONLINE

Seminár

Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2023

Ing. Milan Kúdela

11.12.2023, Bratislava11.12.2023, ONLINE8.4.2024, Bratislava8.4.2024, ONLINE

Seminár

Vedenie efektívneho vyjednávania

PhDr. Tatiana Lesayová

11.12.2023, ONLINE11.12.2023, Bratislava20.3.2024, Bratislava20.3.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

Mgr. Eva Braxatorisová

12.12.2023, ONLINE12.12.2023, Bratislava22.1.2024, Bratislava22.1.2024, ONLINE

Seminár

Biznis a spoločenská etiketa v praxi

PhDr. Tatiana Lesayová

12.12.2023, ONLINE12.12.2023, Bratislava28.2.2024, Bratislava28.2.2024, ONLINE

Seminár

Mzdové podmienky podľa Zákonníka práce v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová

12.12.2023, Bratislava12.12.2023, ONLINE25.3.2024, Bratislava25.3.2024, ONLINE

Seminár

CFC pravidlá pre FO a PO

Ing. Milan Kúdela

12.12.2023, Bratislava12.12.2023, ONLINE19.3.2024, Bratislava19.3.2024, ONLINE