Seminár

Šetrenie energií v praxi

František Kraščenič

Nie len v súčasnosti ale vždy sa ľudia usilovali ušetriť. Oblasť s veľkými možnosťami je spotreba energií, špeciálne vo výrobných podnikoch a prevádzkach. Ak ste manažér zodpovedný za výrobný podnik alebo energetik a máte snahu sa inšpirovať, kde sú možnosti úspor vo Vašej prevádzke, hlavne v oblasti spotreby energií, tak je toto školenie určené práve pre Vás.

Na konkrétnych príkladoch z praxe sa dozviete o úspešných projektoch zrealizovaných v nedávnej minulosti. Školením Vás bude sprevádzať projektový manažér, ktorý, bol hlavou a srdcom týchto projektov. Podrobne budú prezentované napr. projekty: úspora nákladov na osvetlenie prevádzky, úspora nákladov na stlačený vzduch, možnosti využitia prebytkového tepla na ohrev vody a ďalšie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Šetrenie energií v praxi

Úvod do energetického manažmentu  

 • Strategické zameranie.
 • Európska energetická politika.
 • Podiel energie z obnoviteľných zdrojov

Energetický Manažment ISO 50001 vs. Energetické audity

 • Praktické príklady a ukážky realizovaných projektov
 • Osvedčené postupy na úsporu energií .
 • Investície na dosiahnutie úspory (€), zníženie CO² .
 • Praktické ukážky z projektov v oblastiach ako sú napr. osvetlenie, stlačený vzduch, vykurovanie, rekuperácia, monitoring údajov, fotovoltaika, solárne panely, atď.
 • Praktické ukážky z projektov
 • Prezentácia projektu na úsporu stlačeného vzduchu (ocenené "EUREM konzorciom" v kategórii stredné podniky)

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Šetrenie energií v praxi

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 11:30 - prednáška
11:30 - 12:30 - obed
12:30 - 14:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Šetrenie energií v praxi

František Kraščenič

Lektor má 19 ročnú skúsenosť v Automobilovom priemysle, 10 rokov na manažérskej pozícií pre oblasť BOZP, Environment, Energetika. Je držiteľom viacerých certifikátov a ocenení. V súčasnosti pracuje ako vedúci audítor a projektový manažér.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.