Seminár

Šetrenie energií v praxi

František Kraščenič

Nie len v súčasnosti ale vždy sa ľudia usilovali ušetriť. Oblasť s veľkými možnosťami je spotreba energií, špeciálne vo výrobných podnikoch a prevádzkach. Ak ste manažér zodpovedný za výrobný podnik alebo energetik a máte snahu sa inšpirovať, kde sú možnosti úspor vo Vašej prevádzke, hlavne v oblasti spotreby energií, tak je toto školenie určené práve pre Vás.

Na konkrétnych príkladoch z praxe sa dozviete o úspešných projektoch zrealizovaných v nedávnej minulosti. Školením Vás bude sprevádzať projektový manažér, ktorý, bol hlavou a srdcom týchto projektov. Podrobne budú prezentované napr. projekty: úspora nákladov na osvetlenie prevádzky, úspora nákladov na stlačený vzduch, možnosti využitia prebytkového tepla na ohrev vody a ďalšie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Šetrenie energií v praxi

Úvod do energetického manažmentu  

  • Strategické zameranie.
  • Európska energetická politika.
  • Podiel energie z obnoviteľných zdrojov

Energetický Manažment ISO 50001 vs. Energetické audity

  • Praktické príklady a ukážky realizovaných projektov
  • Osvedčené postupy na úsporu energií .
  • Investície na dosiahnutie úspory (€), zníženie CO² .
  • Praktické ukážky z projektov v oblastiach ako sú napr. osvetlenie, stlačený vzduch, vykurovanie, rekuperácia, monitoring údajov, fotovoltaika, solárne panely, atď.
  • Praktické ukážky z projektov
  • Prezentácia projektu na úsporu stlačeného vzduchu (ocenené "EUREM konzorciom" v kategórii stredné podniky)

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Šetrenie energií v praxi

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 11:30 - prednáška
11:30 - 12:30 - obed
12:30 - 14:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Šetrenie energií v praxi

František Kraščenič

Lektor má 19 ročnú skúsenosť v Automobilovom priemysle, 10 rokov na manažérskej pozícií pre oblasť BOZP, Environment, Energetika. Je držiteľom viacerých certifikátov a ocenení. V súčasnosti pracuje ako vedúci audítor a projektový manažér.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.