Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

Praktický online seminár sa venuje frekventovaným otázkam zo života obcí, miest a organizácií v samospráve z pohľadu zákona o finančnej kontrole a audite, a to bez „čítania zákona“.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Súčasťou seminára je výpočet povinností subjektov verejnej správy, a to najmä:

  • Finančné operácie – prehľad a náležitosti
  • Overovanie finančných operácií a ich častí pri rozpočtovej skladbe
  • Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly z pohľadu rozpočtára
  • Interné smernice subjektov a odporúčania
  • Diskusia k téme

Komu je určený

Zamestnancom (ekonómovia, rozpočtári, vedúci finančných oddelení) obecných úradov, miestnych úradov, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci a hlavní kontrolóri).

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

17.3.2023

ONLINE

Dr. Jozef Sýkora MBA

17.3.2023

Bratislava

Dr. Jozef Sýkora MBA

30.5.2023

ONLINE

Dr. Jozef Sýkora MBA

30.5.2023

Bratislava

Dr. Jozef Sýkora MBA

16.8.2023

ONLINE

Dr. Jozef Sýkora MBA

16.8.2023

Bratislava

Dr. Jozef Sýkora MBA

9.10.2023

ONLINE

Dr. Jozef Sýkora MBA

9.10.2023

Bratislava

Dr. Jozef Sýkora MBA

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.