Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

Téma seminára sa venuje základnej finančnej kontrole v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Lektor sa zaoberá praktickému prehľadu povinností a náležitostí výkonu základnej finančnej kontroly. Súčasťou prednášky je podrobný popis praktického výkonu základnej finančnej kontroly pre rok 2023 aj s ohľadom na novelizované Metodické usmernenie MF SR, ktoré je účinné od septembra 2022.

Lektor spracoval komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Webinár sa bližšie zaoberá spôsobom praktického výkonu základnej finančnej kontroly z pohľadu príjmov, výdavkov, právnych úkonov a iných úkonov majetkovej povahy ako aj z pohľadu inventarizácie.

Účastníkom je prezentovaný výkon finančnej kontroly na vzorových príkladoch z praxe kontrolóra. Lektor sa v rámci webinára zaoberá formálnymi a vecnými náležitosťami základnej finančnej kontroly.

Téma webinára sa venuje okrem vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly i kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Finančné operácie – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
  • Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly, ktoré podliehajú kontrole
  • Kontrolné zistenia a prax v roku 2023
  • Odporúčania lektora
  • Konzultácie a časté kontrolné zistenia z mojej praxe
  • Záver

Komu je určený

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, škôl, zariadení, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to majetkári, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci).

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

16.8.2023

ONLINE

Dr. Jozef Sýkora MBA

16.8.2023

Bratislava

Dr. Jozef Sýkora MBA

9.10.2023

ONLINE

Dr. Jozef Sýkora MBA

9.10.2023

Bratislava

Dr. Jozef Sýkora MBA

1.12.2023

ONLINE

Dr. Jozef Sýkora MBA

1.12.2023

Bratislava

Dr. Jozef Sýkora MBA

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.