Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

Téma seminára sa venuje základnej finančnej kontrole v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Lektor sa zaoberá praktickému prehľadu povinností a náležitostí výkonu základnej finančnej kontroly.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Súčasťou prednášky je podrobný popis praktického výkonu základnej finančnej kontroly pre rok 2023 aj s ohľadom na novelizované Metodické usmernenie MF SR, ktoré je účinné od septembra 2022.

Lektor spracoval komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Webinár sa bližšie zaoberá spôsobom praktického výkonu základnej finančnej kontroly z pohľadu príjmov, výdavkov, právnych úkonov a iných úkonov majetkovej povahy ako aj z pohľadu inventarizácie. Účastníkom je prezentovaný výkon finančnej kontroly na vzorových príkladoch z praxe kontrolóra. Lektor sa v rámci webinára zaoberá formálnymi a vecnými náležitosťami základnej finančnej kontroly.

Na webinári sa dozviete aj:

  • Ako správne zostaviť si internú smernicu,
  • čo všetko má obsahovať pečiatka alebo krycí list,
  • zastupovanie zamestnancov,
  • vzory z praxe kontrolóra,
  • odporúčania pre koniec roka 2023 a rok 2024
  • pravidlá správneho uvedenia dátumov a podpisov.

Komu je určený

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, škôl, zariadení, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to majetkári, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci).

Harmonogram školenia: Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.