Seminár

Vedenie a motivácia generácií XYZ

PhDr. Tatiana Lesayová

Ako viesť a motivovať rôzne generácie zamestnancov vo vašej spoločnosti? Získajte potrebné vedomosti o pracovných očakávaniach a rôznych motiváciách.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Vedenie a motivácia generácií XYZ

Čo sú generácie X, Y:

  • čo ich formovalo a ako sa prejavujú
  • ako sa navzájom vnímajú
  • výsledky empirických výskumov

Pracovné očakávania a motivácia jednotlivých generácií:

  • v čom sú rovnaké a v čom sú odlišné
  • čo prinesie nástup generácie Z
  • v čom je potrebná zmena vedenia a riadenia

Vplyv pracovných podmienok a prostredia na motiváciu:

  • individuálna práca s predstaviteľmi generácií XYZ
  • age manažment

Ako viesť multigen tímy:

  • špecifiká vedenia
  • efektívna komunikácia a spolupráca v praxi

Vedenie rozhovoru s nemotivovaným pracovníkom

Komu je určený

Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.

Harmonogram školenia: Vedenie a motivácia generácií XYZ

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Vedenie a motivácia generácií XYZ

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.