Seminár

Compliance management system (CMS)

Ján Maxim

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkom, čo pre organizáciu predstavuje systém riadenia súladu (CMS) v praxi. Počas školenia sa účastníci zoznámia s hlavnými prvkami CMS, ktorý má organizácii poskytnúť najmä prehľad o dodržiavaní predpisov a má zaistiť kontrolu nad vnútornými predpismi. CMS napomáha zabezpečiť, aby zamestnanci pochopili povinnosti vyplývajúce z interných predpisov a pomáha proaktívne riešiť riziká spojené so zmenou ponuky produktov a služieb.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Compliance management system (CMS)

 • Vysvetlenie funkcie jednotlivých prvkov CMS
 • Dohľad predstavenstva
  • Základné úlohy predstavenstva v oblasti CMS
 • Compliance
  • Základné úlohy a povinnosti compliance
  • Program compliance
  • Hodnotiaca správa compliance
 • Vnútorný audit ako prvok CMS
 • Riadenie compliance rizík
 • Riešenie podnetov a sťažností od klientov
 • Praktické príklady

Komu je určený

Seminár je určený zamestnancom organizácií, ktorí majú zodpovednosť za compliance

Harmonogram školenia: Compliance management system (CMS)

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Compliance management system (CMS)

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.