Seminár

Compliance management system (CMS)

Ján Maxim

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkom, čo pre organizáciu predstavuje systém riadenia súladu (CMS) v praxi. Počas školenia sa účastníci zoznámia s hlavnými prvkami CMS, ktorý má organizácii poskytnúť najmä prehľad o dodržiavaní predpisov a má zaistiť kontrolu nad vnútornými predpismi. CMS napomáha zabezpečiť, aby zamestnanci pochopili povinnosti vyplývajúce z interných predpisov a pomáha proaktívne riešiť riziká spojené so zmenou ponuky produktov a služieb.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Vysvetlenie funkcie jednotlivých prvkov CMS
 • Dohľad predstavenstva
  • Základné úlohy predstavenstva v oblasti CMS
 • Compliance
  • Základné úlohy a povinnosti compliance
  • Program compliance
  • Hodnotiaca správa compliance
 • Vnútorný audit ako prvok CMS
 • Riadenie compliance rizík
 • Riešenie podnetov a sťažností od klientov
 • Praktické príklady

Komu je určený

Seminár je určený zamestnancom organizácií, ktorí majú zodpovednosť za compliance

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

17.2.2023

ONLINE

Ján Maxim

17.2.2023

Bratislava

Ján Maxim

14.4.2023

ONLINE

Ján Maxim

14.4.2023

Bratislava

Ján Maxim

5.9.2023

ONLINE

Ján Maxim

5.9.2023

Bratislava

Ján Maxim

22.11.2023

ONLINE

Ján Maxim

22.11.2023

Bratislava

Ján Maxim

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.