Seminár

Mentálne zdravie vo firmách

Mgr. Katarína Potúčková ACC

Ako správne uchopiť mentálne zdravie vo vašej firme? Poznáte dopad chronického stresu na motiváciu a angažovanosť zamestnancov? Počas školenia so skúsenou lektorkou si vytvoríte a ujasníte rámec mentálneho zdravia vo vašej spoločnosti, pomenujete firemné stresory a zadefinujete konkrétne kroky, ktoré povedú k starostlivosti o mentálne zdravie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Mentálne zdravie a témy, ktoré prináša
  • Význam mentálneho zdravia a čo ho najviac ohrozuje
  • Aké stresory vplývajú na zamestnancov v pracovnom prostredí
  • Dopad chronického stresu na motiváciu, spoluprácu a angažovanosť
  • Čo firma získava, ak venuje pozornosť mentálnemu zdraviu

Zo školenia si odnášate:

  • Uchopenie mentálneho zdravia vo firemnom prostredí
  • Vytvorenie a ujasnenie rámca „mentálne zdravie“ vo vašej firme
  • Dopad mentálneho zdravia jednotlivca na mentálne zdravie firmy
  • Pomenovanie firemných stresorov
  • Zadefinovanie akčných krokov vedúcich k starostlivosti o rozvoj mentálneho zdravia vo firme

Komu je určený

Školenie je určené pre CEO, TOP manažment, HR pracovníkov a stredný manažment.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Katarína Potúčková ACC

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, so zameraním na pracovnú a poradenskú psychológiu. Pracovala na HR oddeleniach v IT sektore, bankovníctve a poisťovníctve. Venovala sa recruitingu, hodnoteniu zamestnancov, motivácii a talent manažmentu.

Od ukončenia medzinárodnej certifikácie v koučovaní (ACC, člen International…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

1.12.2022

ONLINE

Mgr. Katarína Potúčková ACC

1.12.2022

Bratislava

Mgr. Katarína Potúčková ACC

16.2.2023

ONLINE

Mgr. Katarína Potúčková ACC

16.2.2023

Bratislava

Mgr. Katarína Potúčková ACC

10.10.2023

ONLINE

Mgr. Katarína Potúčková ACC

10.10.2023

Bratislava

Mgr. Katarína Potúčková ACC

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.