Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Pracovný čas (PČ) – definícia a základné pojmy,
 • Čo sa započítava do PČ a čo nie
 • Spôsoby jeho rozvrhnutia – rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie PČ
 • Určovanie pracovného času - začiatok a koniec pracovného času...
 • Povinnosti zamestnávateľa pri určovaní PČ, podstata nerovnomerne rozvrhnutého PČ,
 • Konto pracovného času, zavedenie, výhody a nevýhody zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca.
 • Pružný pracovný čas a pracovná cesta
 • Prestávky v práci – druhy, nárok a určenie podmienok jej čerpania
 • Nepretržitý denný a týždenný odpočinok v práci, čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
 • Dni pracovného pokoja a práca vo sviatok
 • Nočná práca a jej špecifiká – môže zamestnanec pracovať len v nočných zmenách, 
 • Prevádzkové režimy – jednozmenná, dvojzmenná, trojzmenná a nepretržitá prevádzka
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť, náhrada za stratu času
 • Aké možnosti rozvrhnutia PČ má zamestnávateľ? (vzory pracovných kalendárov)
 • Evidencia PČ z pohľadu zákonníka práce
 • Rôzne – a priestor pre Vaše otázky

Komu je určený

- zamestnancom personálnych oddelení, mzdárom

Referencie

"S prednášajúcou lektorkou som bola veľmi spokojná. Prednášajúca nám praktickými príkladmi ukázala ako postupovať. Jej prejav bol pútavý, zrozumiteľný, náučný." 

"Pani prednášajúca bola príjemná, rozprávala zaujímavo, zrozumiteľne. Bola ochotná odpovedať na otázky." 

"Prednášajúca lektorka rozprávala veľmi pútavo. Bolo vidno, že danú problematiku ovláda dopodrobna. Jej výklad bol plne zrozumiteľný." 

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

14.8.2023

ONLINE

JUDr. Alena Huťanová

14.8.2023

Bratislava

JUDr. Alena Huťanová

12.10.2023

ONLINE

JUDr. Alena Huťanová

12.10.2023

Bratislava

JUDr. Alena Huťanová

18.12.2023

ONLINE

JUDr. Alena Huťanová

18.12.2023

Bratislava

JUDr. Alena Huťanová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.