Seminár

Faktúra - daňový a účtovný doklad

Ing. Milan Kúdela

20.5.2024, Bratislava20.5.2024, ONLINE18.7.2024, Bratislava18.7.2024, ONLINE

Seminár

Zákonník práce v roku 2024 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

21.5.2024, ONLINE21.5.2024, Bratislava23.7.2024, ONLINE23.7.2024, Bratislava

Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2024

Mgr. Martina Galabová

22.5.2024, Bratislava22.5.2024, ONLINE25.7.2024, Bratislava25.7.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

23.5.2024, Bratislava23.5.2024, ONLINE11.7.2024, Bratislava11.7.2024, ONLINE

Seminár

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Ivan Pauer

24.5.2024, Bratislava24.5.2024, ONLINE12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

27.5.2024, Bratislava27.5.2024, ONLINE21.6.2024, Bratislava21.6.2024, ONLINE

Seminár

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi v roku 2024

Ing. Tibor Vojtko

27.5. – 28.5.2024, Bratislava27.5. – 28.5.2024, ONLINE11.9. – 12.9.2024, Bratislava11.9. – 12.9.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista kontrolingu: Riadenie výkonnosti a manažérske účtovníctvo z pohľadu kontrolóra

Ing. Jaroslav Mundier

27.5. – 29.5.2024, Bratislava27.5. – 29.5.2024, ONLINE25.11. – 27.11.2024, Bratislava25.11. – 27.11.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Jana Mundierová

27.5. – 29.5.2024, Bratislava27.5. – 29.5.2024, ONLINE9.12. – 11.12.2024, Bratislava9.12. – 11.12.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve

Ing. Peter Gallovič

28.5.2024, Bratislava28.5.2024, ONLINE2.12.2024, Bratislava2.12.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Daňová akadémia: Špecialista DPH

Ing. Milan Kúdela

28.5. – 30.5.2024, Bratislava28.5. – 30.5.2024, ONLINE14.10. – 16.10.2024, Bratislava14.10. – 16.10.2024, ONLINE

Seminár

Kontroling v malých spoločnostiach

Dr. Milan Veščičík

30.5.2024, Bratislava30.5.2024, ONLINE13.8.2024, Bratislava13.8.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Employer Branding Academy

Daniel Bradáč

30.5. – 20.6.2024, Bratislava30.5. – 20.6.2024, ONLINE

Seminár

Facility management

doc. Ing. Viera Somorová PhD.

3.6. – 4.6.2024, Bratislava3.6. – 4.6.2024, ONLINE11.11. – 12.11.2024, Bratislava11.11. – 12.11.2024, ONLINE

Seminár

Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére

Mgr. Zuzana Motúzová

3.6.2024, Bratislava3.6.2024, ONLINE16.9.2024, Bratislava16.9.2024, ONLINE

Seminár

Práca so spätnou väzbou - cesta k efektívnejšej komunikácii

Mgr. Katarína Fitala ACC

4.6.2024, Bratislava4.6.2024, ONLINE6.11.2024, Bratislava6.11.2024, ONLINE

Seminár

Identifikácia problémov v novom zákone o výstavbe

Milina Schifferdeckerová

4.6.2024, Bratislava4.6.2024, ONLINE5.9.2024, Bratislava5.9.2024, ONLINE

Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

5.6.2024, Bratislava5.6.2024, ONLINE11.9.2024, Bratislava11.9.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

5.6.2024, Bratislava5.6.2024, ONLINE18.9.2024, Bratislava18.9.2024, ONLINE

Seminár

Manažment konfliktov a riešenie problémov

PhDr. Tatiana Lesayová

5.6.2024, Bratislava5.6.2024, ONLINE25.9.2024, Bratislava25.9.2024, ONLINE

Konferencia

"Veľká" novela verejného obstarávania od 1.7.2024 a jej dopady na prax

JUDr. Juraj Tkáč PhD., Ing. Ivana Hodošiová

6.6.2024, ONLINE

Seminár

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

Ing. Jozef Bočkaj

6.6.2024, Bratislava6.6.2024, ONLINE9.10.2024, Bratislava9.10.2024, ONLINE

Seminár

Základná finančná kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest

Dr. Jozef Sýkora MBA

6.6.2024, Bratislava6.6.2024, ONLINE12.8.2024, Bratislava12.8.2024, ONLINE

Seminár

Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

Bogárová

6.6.2024, Bratislava6.6.2024, ONLINE20.8.2024, Bratislava20.8.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

6.6. – 14.6.2024, Bratislava6.6. – 14.6.2024, ONLINE9.10. – 17.10.2024, Bratislava9.10. – 17.10.2024, ONLINE

Seminár

Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

PhDr. Martin Jakubek PhD.

10.6.2024, Bratislava10.6.2024, ONLINE22.10.2024, Bratislava22.10.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

10.6. – 12.6.2024, Bratislava10.6. – 12.6.2024, ONLINE18.9. – 20.9.2024, Bratislava18.9. – 20.9.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista recruitingu

Ivana Brutenič, PhDr. Martin Jakubek PhD.

10.6. – 12.6.2024, Bratislava10.6. – 12.6.2024, ONLINE22.10. – 24.10.2024, Bratislava22.10. – 24.10.2024, ONLINE

Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

11.6.2024, Bratislava11.6.2024, ONLINE24.9.2024, Bratislava24.9.2024, ONLINE

Seminár

LinkedIn - prakticky pre personalistov

Ivana Brutenič

11.6.2024, Bratislava11.6.2024, ONLINE23.10.2024, Bratislava23.10.2024, ONLINE

Seminár

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

Ing. Hedviga Vadinová

11.6.2024, Bratislava11.6.2024, ONLINE6.8.2024, Bratislava6.8.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa odlíšiť od konkurencie a prilákať správnych kandidátov

Jana Sliacka

12.6.2024, Bratislava12.6.2024, ONLINE24.10.2024, Bratislava24.10.2024, ONLINE

Seminár

Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) - právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Katarína Fitala ACC

12.6. – 13.6.2024, Bratislava12.6. – 13.6.2024, ONLINE9.9. – 10.9.2024, Bratislava9.9. – 10.9.2024, ONLINE

Seminár

Vedenie efektívneho vyjednávania

PhDr. Tatiana Lesayová

12.6.2024, Bratislava12.6.2024, ONLINE5.9.2024, Bratislava5.9.2024, ONLINE