Seminár

Biznis a spoločenská etiketa v praxi

PhDr. Tatiana Lesayová

Získajte najnovšie informácie o všeobecne prijateľných zásadách biznis etikety a spoločenskej etikety v praxi,  Vystupujte profesionálne, dokonale reprezentujte seba i vašu organizáciu na rôznych podujatiach pracovného a spoločenského charakteru.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Biznis a spoločenská etiketa v praxi

 • Kategórie spoločenskej významnosti, pravidlá dávania prednosti, vybrané pravidlá diplomatického protokolu
 • Prednostné poradie pri rôznych pracovných a spoločenských príležitostiach
 • Prvý a posledný dojem, ako ich nepokaziť, význam verbálnej i neverbálnej komunikácie (reč tela, komunikácia predmetmi, farbami, činmi)
 • Pozdravy, podávanie rúk, bozky pri stretnutiach, oslovovanie v osobnej a dištančnej komunikácii (akademické tituly, hodnosti, slečna/pani),   predstavovanie seba a druhých, tykanie a vykanie
 • Pracovné stretnutia, typy pracovných stretnutí, priebeh: vítanie návštev, predstavovanie sa, práca s vizitkami, zasadací poriadok, ponúkanie občerstvenia, ukončenie a rozlúčenie sa s návštevami, čomu sa vyhnúť
 • Multikultúrne pracovné stretnutia, čo je potrebné vopred vedieť a zabezpečiť
 • Efektívna písomná, telefonická, elektronická komunikácia a ich psychologická účinnosť
 • Pravidlá zostavovania rokovacieho zasadacieho poriadku  
 • Obliekanie sa do práce (formálne, neformálne), nové prvky v klasickej elegancii u mužov a žien, čo sa zmenilo, vizáž, doplnky, čomu sa vyhnúť
 • Pracovné spoločenské podujatia (biznis raňajky, branč, obed, večierky, párty)
 • Služobné cesty, konferencie, online mítingy – vhodné a nevhodné prvky
 • Práca s pozvánkami, čítanie pozvánok (prenosné, neprenosné), skratky na pozvánkach, odpovede na pozvanie, dress code
 • Spoločenské podujatia, typy, priebeh, úloha hostiteľa, zostavovanie zasadacieho poriadku, príhovory, prípitok, small talk, správanie sa, najčastejšie prehrešky a ako im predísť
 • Stolovanie, správanie sa pri stole, nehody a čo je tabu
 • Účasť na spoločenských podujatiach, obliekanie sa, vhodné darčeky a dary, kvety a kytice -  kedy a aké sú vhodné
 • Ostatné podľa požiadaviek účastníkov

Komu je určený

Školenie je určené všetkým, ktorí chcú získať potrebné vedomosti z biznis a spoločenskej etikety.

Harmonogram školenia: Biznis a spoločenská etiketa v praxi

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Biznis a spoločenská etiketa v praxi

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.