Seminár

Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Dňa 18.12.2023 MIRRI zverejnilo najčastejšie nedostatky vo verejných obstarávaniach, ktoré spôsobujú korekcie a iné finančné opravy v rámci čerpania eurofondových projektov. Celkovo ide o viac ako 70 prípadov porušenia postupov verejného obstarávania.

Seminár sa nezameriava na teoretickú analýzu daných prípadov porušenia predpisov verejného obstarávania, ale každé jedno porušenie je poukázané na konkrétnom prípade a zároveň je uvedené aj správne riešenie danej situácie.

Nerobte chyby vo verejných obstarávaniach, ktoré budú mať za následok korekcie. Poučte sa z chýb iných.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť

Chyby v nastavení súťaže:

 • Príklady diskriminačných podmienok účasti,
 • nestanovenie dokladov k preukázaniu určených podmienok účasti vo výzve na predkladanie ponúk,
 • pohľad RO na účelové delenie zákazky,
 • povinnosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk,
 • chyby v opise predmetu zákazky.

Chyby pri vyhodnotí ponúk:

 • Predčasné vylúčenie,
 • chyby pri vyhodnocovaní predložených dokladov,
 • posudzovanie zábezpeky,
 • skúmanie subdodávateľov,
 • odbornosť komisie na vyhodnotenie ponúk a prípadný konflikt záujmov.

Chyby v zmluvných podmienkach:

 • Neprimerané zmluvné podmienky,
 • chyby pri dodatkovaní zmlúv.

Chyby v oznamovacích povinnostiach:

 • Lehota na vystavenie rereferencie,
 • chyby v súhrných správach.

Komu je určený

Všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.