Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

Zorientujte sa v zložitej problematike daní neziskových účtovných jednotiek. Pripravili sme pre vás školenie plné praktických príkladov. Aké sú vaše povinnosti a aké sú najčastejšie chyby v praxi?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

 • Legislatívna úprava neziskových účtovných jednotiek a ich rozdelenie pre daňové účely
 • Povinnosť, alebo nie povinnosť podania daňového priznania dane z príjmov právnických osôb a lehoty všeobecne a tiež pri jednotlivých typoch neziskových účtovných jednotiek – ako sa v tom vyznať. Aké sú ďalšia následné povinnosti vyplývajúce z hmotnoprávnych predpisov.
 • Ako odlíšiť zdaňovanú a nezdaňovanú činnosť NUJ právne a ako to správne zachytiť účtovne. Akú analytiku potrebujeme, aby sme vedeli správne urobiť transformáciu výsledku hospodárenia NUJ na základ dane pre daňové účely a správne podať alebo nepodať  daňové priznanie. Aké náklady viem uplatniť k zdaňovaným príjmom? Ako vylúčiť náklady k oslobodeným príjmom.
 • Štruktúra a princíp posudzovania príjmov neziskovej účtovnej jednotky. Ktoré príjmy patria k hlavnej činnosti, ktoré musím zdaniť a pre ktoré potrebujem dokonca  živnosť, prípadne sa registrovať pre DPH.
 • Ako podnikať v NUJ a byť platcom DPH. Dá sa to?
 • Ako zdaním príjmy z predaja majetku NUJ? Čo dám do výdavkov, ak podnikám, a ak nepodnikám s týmto majetkom?
 • Asignácia dane, podmienky priznania. Ako preukázať správnosť a odôvodnenosť ich použitia? Najčastejšie chyby v praxi z pohľadu audítora. Ako si pripraviť podklady na audit, prípadne kontrolu použitia týchto poukázaných prostriedkov? Môžem požiť finančné prostriedky z asignácie dane prostredníctvom tretej osoby?
 • Charitatívna reklama. Čo to je? Ako ju prakticky využiť v praxi. Kedy a akú sumu a v akom období môžem oslobodiť od zdanenia? Za akých podmienok?
 • Mikrodaňovník a NUJ. Je táto kombinácia možná?
 • Prezentácia a uloženie účtovnej závierky, výročnej správy a daňového priznania. Ako to mám urobiť správne a ešte aj v súlade s platnou legislatívou?
 • Praktický príklad zúčtovania a zostavenia daňového priznania neziskovej účtovnej jednotky.

Komu je určený

pre všetkých záujemcov

Harmonogram školenia: Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

Auditorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.