Seminár

Dane v neziskových účtovných jednotkách prakticky

Ing. Hedviga Vadinová

Zorientujte sa v zložitej problematike daní neziskových účtovných jednotiek. Pripravili sme pre vás školenie plné praktických príkladov. Aké sú vaše povinnosti a aké sú najčastejšie chyby v praxi?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Legislatívna úprava neziskových účtovných jednotiek a ich rozdelenie pre daňové účely
 • Povinnosť, alebo nie povinnosť podania daňového priznania dane z príjmov právnických osôb a lehoty všeobecne a tiež pri jednotlivých typoch neziskových účtovných jednotiek – ako sa v tom vyznať. Aké sú ďalšia následné povinnosti vyplývajúce z hmotnoprávnych predpisov.
 • Ako odlíšiť zdaňovanú a nezdaňovanú činnosť NUJ právne a ako to správne zachytiť účtovne. Akú analytiku potrebujeme, aby sme vedeli správne urobiť transformáciu výsledku hospodárenia NUJ na základ dane pre daňové účely a správne podať alebo nepodať  daňové priznanie. Aké náklady viem uplatniť k zdaňovaným príjmom? Ako vylúčiť náklady k oslobodeným príjmom.
 • Štruktúra a princíp posudzovania príjmov neziskovej účtovnej jednotky. Ktoré príjmy patria k hlavnej činnosti, ktoré musím zdaniť a pre ktoré potrebujem dokonca  živnosť, prípadne sa registrovať pre DPH.
 • Ako podnikať v NUJ a byť platcom DPH. Dá sa to?
 • Ako zdaním príjmy z predaja majetku NUJ? Čo dám do výdavkov, ak podnikám, a ak nepodnikám s týmto majetkom?
 • Asignácia dane, podmienky priznania. Ako preukázať správnosť a odôvodnenosť ich použitia? Najčastejšie chyby v praxi z pohľadu audítora. Ako si pripraviť podklady na audit, prípadne kontrolu použitia týchto poukázaných prostriedkov? Môžem požiť finančné prostriedky z asignácie dane prostredníctvom tretej osoby?
 • Charitatívna reklama. Čo to je? Ako ju prakticky využiť v praxi. Kedy a akú sumu a v akom období môžem oslobodiť od zdanenia? Za akých podmienok?
 • Mikrodaňovník a NUJ. Je táto kombinácia možná?
 • Prezentácia a uloženie účtovnej závierky, výročnej správy a daňového priznania. Ako to mám urobiť správne a ešte aj v súlade s platnou legislatívou?
 • Praktický príklad zúčtovania a zostavenia daňového priznania neziskovej účtovnej jednotky.

Komu je určený

pre všetkých záujemcov

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

11.9.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

11.9.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

5.12.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

5.12.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.