Seminár

AML pre pokročilých

Ján Maxim

Kvalitné školenie, ktoré účastníkov oboznámi s problematikou AML do hĺbky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: AML pre pokročilých

Program proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (§20) – novinky

  • povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod,
  • zvýšená starostlivosť – Politicky exponované osoby,
  • Zmeny ohľadne starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
  • Povinnosť povinných osôb zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu.

Uplatňovanie rizikovo orientovaného prístupu

  • identifikácia AML rizík,
  • hodnotenie AML rizík,
  • monitoring AML rizík,
  • opatrenia na elimináciu AML rizík

Postupy získavania a overovania informácii o konečných užívateľoch výhod

Riadenie rizík súvisiacich s politicky exponovanými osobami (PEP)

De-risking

Riadenie rizík súvisiacich s financovaním terorizmu (FT)

Príklady porušenia zákona AML

Komu je určený

všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: AML pre pokročilých

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: AML pre pokročilých

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.