Seminár

Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

Dr. Milan Veščičík

Cieľom seminára je naučiť účastníkov určiť kľúčové ukazovatele ekonomickej výkonnosti a finančného rizika a tiež vedieť interpretovať ich meniace sa hodnoty a na ich základe urobiť správne rozhodnutia v praxi.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

 • Prehľad ukazovateľov a interpretácia ich hierarchie
  • Na ktoré ukazovatele môžeme rovno zabudnúť?
 • Interpretácia ukazovateľov rentability a tvorby hodnoty
  • Máme primeraný zisk?
  • Akými spôsobmi môžeme vyhodnotiť, či firmu riadime v prospech majiteľa?
 • Interpretácia ukazovateľov rizika
  • Ktoré ukazovatele nám odhalia, že firma začína byť ohrozená?
  • Aké hodnoty likvidity a zadlženosti prezradia, že hráme zbytočne „na istotu“?
  • Čistý pracovný kapitál – jednoduchý indikátor hroziacej krízy
 • Ukazovatele v kríze: Kedy prestáva byť zisk dôležitý?
  • Sme na tom už tak zle, že musíme zachraňovať firmu aj na úkor zisku?
  • V ktorej etape finančnej krízy sa nachádzame a kam smerujeme?
 • Diskusia

Komu je určený

Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.

Referencie

"Praktická hodnota seminára je pre mňa vysoká. Nebolo to teoretické. Bol to naozaj dobrý seminár, formou interaktívnej prednášky." 

Harmonogram školenia: Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.