Seminár:
Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 2.12.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov
  • zdroje dát pre finančnú analýzu,
  • sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti, ukazovatele trhovej hodnoty a ich interpretácia.
 • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast firmy
  • parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy,
  • ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, Diskriminačná funkcia),
  • charakteristika vzťahov medzi Súvahou a Výkazom ziskov a strát (DuPont analýza).
 • Pracovný kapitál firmy:
  • ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a CASH FLOW,
  • vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy,
  • interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Pracovníci ekonomických útvarov firiem na rôznej úrovni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou, identifikáciou faktorov možných finančných porúch a rizík budúcich podnikateľských aktivít.

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Referencie

"Praktická hodnota seminára je pre mňa vysoká. Nebolo to teoretické. Bol to naozaj dobrý seminár, formou interaktívnej prednášky." ZOVOS-EKO, s.r.o.

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 2.12.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme