Seminár

Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

Dr. Milan Veščičík

Cieľom seminára je naučiť účastníkov určiť kľúčové ukazovatele ekonomickej výkonnosti a finančného rizika a tiež vedieť interpretovať ich meniace sa hodnoty a na ich základe urobiť správne rozhodnutia v praxi.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Prehľad ukazovateľov a interpretácia ich hierarchie
  • Na ktoré ukazovatele môžeme rovno zabudnúť?
 • Interpretácia ukazovateľov rentability a tvorby hodnoty
  • Máme primeraný zisk?
  • Akými spôsobmi môžeme vyhodnotiť, či firmu riadime v prospech majiteľa?
 • Interpretácia ukazovateľov rizika
  • Ktoré ukazovatele nám odhalia, že firma začína byť ohrozená?
  • Aké hodnoty likvidity a zadlženosti prezradia, že hráme zbytočne „na istotu“?
  • Čistý pracovný kapitál – jednoduchý indikátor hroziacej krízy
 • Ukazovatele v kríze: Kedy prestáva byť zisk dôležitý?
  • Sme na tom už tak zle, že musíme zachraňovať firmu aj na úkor zisku?
  • V ktorej etape finančnej krízy sa nachádzame a kam smerujeme?
 • Diskusia

Komu je určený

Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.

Referencie

"Praktická hodnota seminára je pre mňa vysoká. Nebolo to teoretické. Bol to naozaj dobrý seminár, formou interaktívnej prednášky." 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

11.8.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

11.8.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

15.11.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

15.11.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.