Seminár

Proaktívna BOZP v praxi

František Kraščenič

Ak ste manažér zodpovedný za výrobný podnik alebo pre oblasť BOZP a máte skutočnú snahu pozdvihnúť úroveň bezpečnosti vo Vašej prevádzke, tak je toto školenie určené práve pre Vás. Dozviete sa odpovede na otázky ako prijať bezpečnosť ako skutočnú hodnotu, vytvoriť silnú kultúru bezpečnosti, lepšie porozumieť a eliminovať nebezpečenstvá a riziká. Na konkrétnych príkladoch z praxe sa ďalej dozviete o úspešných projektoch zrealizovaných v nedávnej minulosti. Školením Vás bude sprevádzať projektový manažér, ktorý bol hlavou a srdcom týchto projektov. Podrobne budú prezentované napr. projekty: Uzamknutie strojov a zariadení (lockout), Technické riešenia VZV a ZZ (antikolízne systémy), Vytvorenie matice osvedčených postupov a ďalšie.  

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Proaktívna BOZP v praxi

Účastníci získajú vedomosti o spôsoboch proaktívneho riadenia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osvedčených postupov a príkladov z praxe.

Bezpečnosť ako hodnota

 • bezpečnosť ako osobná hodnota
 • nástroje k zvýšeniu úrovne bezpečnosti
 • otvorená komunikácia a zodpovednosť

Nebezpečenstvá, nehody a riziká

 • predchádzanie vzniku úrazov
 • príčiny a dôsledky
 • kontrolovateľnosť rizík 

Vytvorenie kultúry bezpečnosti

 • úrovne kultúry bezpečnosti
 • pracovné vs. osobné faktory
 • vytvorenie silnej kultúry bezpečnosti

Príklady realizovaných projektov

 • praktické ukážky osvedčených bezpečnostných postupov v oblastiach
 • uzamknutie a blokovanie strojov a zariadení proti neželanému pohybu, alebo  spusteniu
 • inštalovanie preventívnych systémov (antikolízne, signalizačné, ochranné....)

Komu je určený

všetkýcm záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Proaktívna BOZP v praxi

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 11:30 - prednáška
11:30 - 12:30 - obed
12:30 - 14:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Proaktívna BOZP v praxi

František Kraščenič

Lektor má 19 ročnú skúsenosť v Automobilovom priemysle, 10 rokov na manažérskej pozícií pre oblasť BOZP, Environment, Energetika. Je držiteľom viacerých certifikátov a ocenení. V súčasnosti pracuje ako vedúci audítor a projektový manažér.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.