Seminár

Ako správne vypočítať, stanoviť a obhájiť predajnú cenu

Ing. Peter Andrišin

Ako správne stanoviť a obhájiť predajnú cenu je dôležitá téma pre obchodníkov i podnikateľov, pretože cena výrazne ovplyvňuje úspech predaja a ziskovosť podniku.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako správne vypočítať, stanoviť a obhájiť predajnú cenu

Ako správne vypočítať, stanoviť a obhájiť predajnú cenu je dôležitá téma pre obchodníkov, predajcov a podnikateľov, pretože cena je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich úspech predaja a ziskovosť podniku.

Úvod do cenotvorby:

 • Prečo je dôležité mať správne stanovenú predajnú cenu? (Význam cenotvorby)
 • Faktory ovplyvňujúce cenotvorbu: náklady, trhové podmienky, konkurencia, hodnota pre zákazníka atď.
 • Rozdiel medzi nákladovou, hodnotovou a konkurenčnou cenotvorbou.

Výpočet nákladov:

 • Identifikácia rôznych druhov nákladov súvisiacich s výrobou alebo poskytovaním služby a ich kategorizácia.
 • Fixné a variabilné náklady a ich vplyv na stanovenie ceny.
 • Metodika TCO – Celkové náklady počas používania produktu / služby.

Výskum trhu a konkurencie:

 • Ako zhromažďovať informácie o trhu a cenách konkurencie.
 • Analýza konkurenčného prostredia.
 • Určenie unikátnej predajnej hodnoty a výhody voči konkurencii.

Stratégie cenotvorby:

 • Rôzne prístupy k cenotvorbe (napr. zisková, zákaznícka, trhová orientácia).
 • Cenová diferenciácia na základe segmentácie zákazníkov.
 • Penetračná cena, cenová stabilita, cenová elasticita.

Psychológia cien:

 • Vplyv cien na vnímanie hodnoty produktu.
 • Efektívne spôsoby zaokrúhľovania cien.
 • Použitie psychologických trikov na zvýšenie atraktivity ceny.

Stanovenie predajnej ceny:

 • Výber vhodnej cenovej stratégie pre daný produkt alebo službu.
 • Použitie cenovej matice, analýza cenových bodov.
 • Určenie optimálnej ceny vzhľadom k nákladom, trhovým podmienkam a cieľom podniku.

Obhajoba predajnej ceny:

 • Ako presvedčiť zákazníkov o správnosti stanovenej ceny.
 • Komunikácia hodnoty produktu/služby a prínosov pre zákazníka.
 • Odpovedanie na námietky týkajúce sa ceny.

Dynamická cenotvorba:

 • Prispôsobovanie cien na základe sezónnych vplyvov a meniacich sa trhových podmienok.
 • Cenové stratégie v rámci rôznych fáz životného cyklu produktu.

Monitorovanie a optimalizácia cien:

 • Sledovanie vývoja trhu a konkurencie.
 • Vyhodnocovanie úspešnosti cenovej stratégie.
 • Prispôsobovanie cien na základe spätnej väzby od zákazníkov.

Etické a právne aspekty cenotvorby:

 • Zodpovednosť pri stanovovaní cien.
 • Dodržiavanie právnych predpisov.

Každý z týchto bodov predstavuje dôležitý aspekt cenotvorby, ktorý preberieme počas kurzu. Účastníci získajú dostatočné vedomosti a nástroje na efektívne stanovenie a obhajobu predajných cien, aby mohli lepšie konkurovať na trhu a dosiahnuť úspech v podnikaní.

Komu je určený

Školenie je určené obchodníkom, predajcom, podnikateľom a všetkým záujemcom o danú problematiku.

Harmonogram školenia: Ako správne vypočítať, stanoviť a obhájiť predajnú cenu

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Ako správne vypočítať, stanoviť a obhájiť predajnú cenu

Ing. Peter Andrišin

Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti, atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.