Seminár

Whistleblowing – nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

Školenie je venované novým povinnostiam vyplývajúcim z návrhu novely zákona o ochrane oznamovateľov, začleneniu whistleblowingu do kontrolných a preventívnych procesov spoločností a organizácií.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (aktuálny stav)
  • Dopady zmeškania implementácie smernice EÚ o whistleblowingu do slovenského právneho poriadku (stav po 17. 12. 2021)
  • Konkrétne povinnosti zamestnávateľov vyplývajúce z novely zákona o ochrane oznamovateľov vrátane ochrany osobných údajov
  • Začlenenie whistleblowingu do vnútorných procesov spoločnosti/organizácie
  • Simulácia riešenia oznámenia o protispoločenskej činnosti
  • Otázky a diskusia

Komu je určený

  • štatutárne orgány, HR manažéri, výkonní riaditelia a riadiaci manažéri spoločností, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov alebo poskytujú finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo v oblasti životného prostredia; a
  • hlavní kontrolóri obcí a VÚC, ako aj iné kontrolné subjekty orgánov verejnej moci, ktoré zamestnávajú najmenej 5 zamestnancov.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Lukáš Michálik LL.M.

Lukáš Michálik je advokát a partner v advokátskej kancelárii HKV Law Firm s. r. o. V rámci svojej niekoľkoročnej praxe sa Lukáš venuje najmä transakčnému právu a poradenstvu v oblasti regulatoriky a compliance.

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

Vladimír je advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii HKV Law Firm s. r. o. Špecializuje sa najmä na regulatoriku a compliance, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov. V oblasti compliance zabezpečuje pre klientov aj implementáciu ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti vrátane implementácie interného systému na…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

24.3.2023

ONLINE

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

24.3.2023

Bratislava

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

15.5.2023

ONLINE

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

15.5.2023

Bratislava

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

3.7.2023

ONLINE

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

3.7.2023

Bratislava

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

20.10.2023

ONLINE

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

20.10.2023

Bratislava

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Mgr. Vladimír Gaduš LL.M.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.