Seminár

Whistleblowing – nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Laura Bugajová

Schvaľovanie Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa blíži do finále. Implementácia európskej smernice prináša niekoľko zmien, medzi ktoré patrí aj povinnosť do 7 dní informovať oznamovateľa o prijatí oznámenia, prípadne povinnosť zachovávania mlčanlivosti o totožnosti osoby, voči ktorej oznámenie smeruje. Novela taktiež prináša navýšenie sankcií za porušenie zákonných povinností až do výšky 100.000,- EUR.

V spolupráci s advokátskou kanceláriou HKV Law Firm s.r.o. Vám prinášame školenie na tému „Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“.

Prihláste sa, ozrejmite si nové povinnosti a vyhnite sa tak pokutám.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (aktuálny stav)
  • Dopady zmeškania implementácie smernice EÚ o whistleblowingu do slovenského právneho poriadku (stav po 17. 12. 2021)
  • Konkrétne povinnosti zamestnávateľov vyplývajúce z novely zákona o ochrane oznamovateľov vrátane ochrany osobných údajov
  • Začlenenie whistleblowingu do vnútorných procesov spoločnosti/organizácie
  • Simulácia riešenia oznámenia o protispoločenskej činnosti
  • Otázky a diskusia

Komu je určený

  • štatutárne orgány, HR manažéri, výkonní riaditelia a riadiaci manažéri spoločností, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov alebo poskytujú finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo v oblasti životného prostredia; a
  • hlavní kontrolóri obcí a VÚC, ako aj iné kontrolné subjekty orgánov verejnej moci, ktoré zamestnávajú najmenej 5 zamestnancov.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Lukáš Michálik LL.M.

Lukáš Michálik je advokát a partner v advokátskej kancelárii HKV Law Firm s. r. o. V rámci svojej niekoľkoročnej praxe sa Lukáš venuje najmä transakčnému právu a poradenstvu v oblasti regulatoriky a compliance.

Ďalšie semináre lektora

Laura Bugajová

Laura pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii HKV Law Firm s.r.o., pričom sa vo svojej praxi venuje poradenstvu v oblasti regulatoriky a compliance a právu obchodných spoločností.

Súčasne pôsobí ako interný doktorand na katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

3.7.2023

ONLINE

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Laura Bugajová

3.7.2023

Bratislava

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Laura Bugajová

20.10.2023

ONLINE

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Laura Bugajová

20.10.2023

Bratislava

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Laura Bugajová

7.12.2023

ONLINE

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Laura Bugajová

7.12.2023

Bratislava

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Laura Bugajová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.