Seminár

Whistleblowing – nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Šimon Hora

Schvaľovanie Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa blíži do finále. Implementácia európskej smernice prináša niekoľko zmien, medzi ktoré patrí aj povinnosť do 7 dní informovať oznamovateľa o prijatí oznámenia, prípadne povinnosť zachovávania mlčanlivosti o totožnosti osoby, voči ktorej oznámenie smeruje. Novela taktiež prináša navýšenie sankcií za porušenie zákonných povinností až do výšky 100.000,- EUR.

V spolupráci s advokátskou kanceláriou HKV Law Firm s.r.o. Vám prinášame školenie na tému „Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“.

Prihláste sa, ozrejmite si nové povinnosti a vyhnite sa tak pokutám.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Whistleblowing – nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

  • Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (aktuálny stav)
  • Dopady zmeškania implementácie smernice EÚ o whistleblowingu do slovenského právneho poriadku (stav po 17. 12. 2021)
  • Konkrétne povinnosti zamestnávateľov vyplývajúce z novely zákona o ochrane oznamovateľov vrátane ochrany osobných údajov
  • Začlenenie whistleblowingu do vnútorných procesov spoločnosti/organizácie
  • Simulácia riešenia oznámenia o protispoločenskej činnosti
  • Otázky a diskusia

Komu je určený

  • štatutárne orgány, HR manažéri, výkonní riaditelia a riadiaci manažéri spoločností, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov alebo poskytujú finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo v oblasti životného prostredia; a
  • hlavní kontrolóri obcí a VÚC, ako aj iné kontrolné subjekty orgánov verejnej moci, ktoré zamestnávajú najmenej 5 zamestnancov.

Harmonogram školenia: Whistleblowing – nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Whistleblowing – nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M.

Lukáš Michálik je advokát a partner v advokátskej kancelárii HKV Law Firm s. r. o. V rámci svojej niekoľkoročnej praxe sa Lukáš venuje najmä transakčnému právu a poradenstvu v oblasti regulatoriky a compliance.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.