Certifikovaný seminár

Konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Jana Mundierová

29.1. – 31.1.2024, Bratislava29.1. – 31.1.2024, ONLINE27.5. – 29.5.2024, Bratislava27.5. – 29.5.2024, ONLINE

Konferencia

Nefinančný ESG reporting v kocke

Ing. Peter Škyrta, Ján Maxim

7.12.2023, ONLINE

Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

7.12.2023, ONLINE7.12.2023, Bratislava16.4.2024, Bratislava16.4.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

PhDr. Mária Munková

7.12.2023, ONLINE7.12.2023, Bratislava17.1.2024, ONLINE17.1.2024, Bratislava

Seminár

AML pre pokročilých

Ján Maxim

11.12.2023, Bratislava11.12.2023, ONLINE8.3.2024, Bratislava8.3.2024, ONLINE

Seminár

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Mgr. Zuzana Motúzová

11.12.2023, ONLINE11.12.2023, Bratislava19.2.2024, Bratislava19.2.2024, ONLINE

Seminár

Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2023

Ing. Milan Kúdela

11.12.2023, Bratislava11.12.2023, ONLINE8.4.2024, Bratislava8.4.2024, ONLINE

Seminár

Vedenie efektívneho vyjednávania

PhDr. Tatiana Lesayová

11.12.2023, ONLINE11.12.2023, Bratislava20.3.2024, Bratislava20.3.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

Mgr. Eva Braxatorisová

12.12.2023, ONLINE12.12.2023, Bratislava22.1.2024, Bratislava22.1.2024, ONLINE

Seminár

Mzdové podmienky podľa Zákonníka práce v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová

12.12.2023, Bratislava12.12.2023, ONLINE25.3.2024, Bratislava25.3.2024, ONLINE

Seminár

Biznis a spoločenská etiketa v praxi

PhDr. Tatiana Lesayová

12.12.2023, ONLINE12.12.2023, Bratislava28.2.2024, Bratislava28.2.2024, ONLINE

Seminár

CFC pravidlá pre FO a PO

Ing. Milan Kúdela

12.12.2023, Bratislava12.12.2023, ONLINE19.3.2024, Bratislava19.3.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

Budúcnosť recruitingu s CHAT GPT

Slavko Fulek

12.12.2023, ONLINE23.1.2024, ONLINE

Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

13.12.2023, ONLINE13.12.2023, Bratislava6.3.2024, Bratislava6.3.2024, ONLINE

Seminár

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

JUDr. Lucia Sabová Danková

13.12.2023, ONLINE13.12.2023, Bratislava21.2.2024, Bratislava21.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

IFRS komplexný kurz Certifikovaný seminár

Ing. Jana Mundierová

13.12. – 15.12.2023, ONLINE13.12. – 15.12.2023, Bratislava13.2. – 15.2.2024, Bratislava13.2. – 15.2.2024, ONLINE

Seminár

GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu

Mgr. Zuzana Motúzová

14.12.2023, Bratislava14.12.2023, ONLINE16.5.2024, Bratislava16.5.2024, ONLINE

Seminár

Zákonník práce v roku 2024 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

14.12.2023, ONLINE14.12.2023, Bratislava21.2.2024, ONLINE21.2.2024, Bratislava

Seminár

Rast cien stavebných materiálov

Odborník z praxe

14.12.2023, Bratislava14.12.2023, ONLINE12.2.2024, Bratislava12.2.2024, ONLINE

Seminár

Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

Dr. Ing. Milan Oleríny

14.12.2023, Bratislava14.12.2023, ONLINE17.1.2024, Bratislava17.1.2024, ONLINE

Seminár

Čo ste o DPH nevedeli - vybrané témy a prípadové štúdie

Ing. Milan Kúdela

14.12.2023, ONLINE14.12.2023, Bratislava19.2.2024, Bratislava19.2.2024, ONLINE

Seminár

Profesionálna telefonická a mailová komunikácia

PhDr. Tatiana Lesayová

15.12.2023, ONLINE15.12.2023, Bratislava5.2.2024, Bratislava5.2.2024, ONLINE

Seminár

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

Ján Maxim

18.12.2023, ONLINE18.12.2023, Bratislava13.3.2024, Bratislava13.3.2024, ONLINE

Seminár

Vodný zákon a súvisiace predpisy

Ing. Tatiana Herchlová

18.12.2023, ONLINE18.12.2023, Bratislava9.1.2024, ONLINE9.1.2024, Bratislava

Seminár

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

18.12.2023, Bratislava18.12.2023, ONLINE22.2.2024, Bratislava22.2.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

ChatGPT pre pokročilých

Martin Spano

18.12.2023, ONLINE30.1.2024, ONLINE27.2.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

Martin Spano

18.12.2023, ONLINE11.1.2024, ONLINE13.3.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2024

Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko

18.12. – 20.12.2023, ONLINE18.12. – 20.12.2023, Bratislava29.1. – 31.1.2024, Bratislava29.1. – 31.1.2024, ONLINE

Seminár

Verejné obstarávanie v roku 2024

Mgr. Martina Galabová

19.12.2023, ONLINE19.12.2023, Bratislava16.1.2024, ONLINE16.1.2024, Bratislava

Seminár

Green Deal

Odborník z praxe

19.12.2023, Bratislava19.12.2023, ONLINE20.5.2024, Bratislava20.5.2024, ONLINE

Seminár

Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností

JUDr. Odeta Poldaufová

19.12.2023, ONLINE19.12.2023, Bratislava21.2.2024, Bratislava21.2.2024, ONLINE

Seminár

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023

Ing. Hedviga Vadinová

8.1.2024, Bratislava8.1.2024, ONLINE5.2.2024, Bratislava5.2.2024, ONLINE

Seminár

Elektronická komunikácia so štátom

Mgr. Zuzana Motúzová

9.1.2024, Bratislava9.1.2024, ONLINE23.4.2024, Bratislava23.4.2024, ONLINE

Seminár

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mgr. Lukáš Michálik LL.M., Šimon Hora

9.1.2024, ONLINE9.1.2024, Bratislava6.3.2024, Bratislava6.3.2024, ONLINE

Seminár GPT AI

ChatGPT a Bard - využitie v biznise

Martin Spano

9.1.2024, ONLINE15.2.2024, ONLINE27.3.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o účtovníctve v praxi v roku 2023

Ing. Hedviga Vadinová

10.1.2024, Bratislava10.1.2024, ONLINE15.4.2024, Bratislava15.4.2024, ONLINE